29 januari 2020 – Amersfoort – Congres Thuis in de Wijk – Vandaag aan de slag met de woonzorgopgave van morgen!

Hoe maken we sneller woningen en wijken geschikt voor de groeiende groep ouderen? Hoe zorgen we voor woon(zorg)vormen die kwetsbare mensen een prettige plek bieden in de wijk? Wat helpt nu echt om de kloof tussen thuis en zorginstelling te overbruggen?

Steeds meer mensen zoeken een plek in de wijk waar zij prettig kunnen wonen, ook als ze zorg en ondersteuning nodig hebben. De opgave is urgent en voor langere tijd. De komende 20 jaar zal het aantal ouderen verdubbelen. Daarnaast verstopt de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen en neemt het aantal dak- en thuislozen toe; mensen zouden graag doorstromen naar een eigen plek. Zijn we hierop voldoende voorbereid? Wat kunnen en moeten we nú doen?
Op 29 januari 2020 is het congres Thuis in de wijk dé plek waar actieve burgers, gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten en ontwikkelaars elkaar ontmoeten en kennis en slimme oplossingen uitwisselen over de woon-zorgopgave van vandaag en morgen.

KENNIS, DISCUSSIE EN PROJECTEN
Marjan Berk start het programma met een humoristische kijk op het wonen in het Occohofje Amsterdam: een duurzame woonvorm voor alleenstaande vrouwen. Vervolgens geven de minister van VWS, Hugo de Jonge, en de Bouwmeesters van Nederland en Vlaanderen, Floris Alkemade en Leo van Broeck In het plenaire programma hun visie op de bouwopgave voor kwetsbare mensen en het realiseren van zorgzame buurten. Kenniscolleges bieden verdieping over financiering van nieuwe woon(zorg)vormen en instrumenten om de opgave in kaart te brengen en samenwerking te organiseren. De Taskforce Wonen en Zorg gaat in op de urgentie van de opgave en lanceert haar plannen tijdens een talkshow onder leiding van dagvoorzitter Clairy Polak. Tal van innovatieve woon(zorg)projecten  presenteren zich en maken u deelgenoot van hun ervaringen en tips voor versnelling.

WOONWENSEN EN WOONVORMEN
Het congres Thuis in de wijk staat voor ontmoeten, inspireren, ideeën opdoen, netwerken, leren van goede voorbeelden én zelf aan de slag gaan. Tijdens het congres krijgt u presentaties van gerealiseerde of nieuwe woon(zorg)projecten, hoort u ervaringen van bewoners, spreekt u initiatiefnemers met ideeën voor nieuwe woonvormen en leert u van de ervaringen van collega-projectleiders.

VOOR WIE IS THUIS IN DE WIJK BEDOELD
Het congres is bedoeld voor bestuurders/beslissers, projectleiders en praktijkmensen bij gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, actieve ouderen en andere initiatiefnemers van nieuwe woon(zorg)projecten, architecten, sociaal ondernemers, ontwikkelaars/beleggers en bouwbedrijven die aan de slag zijn of willen met:

1.het realiseren van nieuwe woonzorgvormen
2.het opschalen en versnellen van succesvolle oplossingen
3.het aanpakken van knelpunten
4.het in kaart brengen van de lokale of regionale woonzorgopgave
5.En voor iedereen die de samenwerking tussen partijen beter wil organiseren.

Ontmoet elkaar op 29 januari, leer van elkaar en verbind.
Thuis in de wijk is een initiatief van Aedes, ActiZ, VNG en de ministeries van BZK en VWS in het kader van het programma Langer Thuis.

Informatie en aanmelding via https://www.thuisindewijk.nu/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.