Mentorschap Noord Nederland zoekt mentoren Maakt u het verschil? Groeiende vraag naar mentoren die mensen ondersteunen die er alleen voor staan

Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde vertegenwoordiger van zijn cliënt. Dat is ook het verschil met een familielid, vrijwilliger of burenhulp.
Zelfredzaamheid als uitgangspunt voor overheidsbeleid moet onder andere de stijgende kosten van de langdurige zorg in de hand houden. Mensen die door ziekte of een beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, dreigen door deze veronderstelling van zelfredzaamheid tussen wal en schip te raken. Om deze kwetsbare groep te ondersteunen, is er een groeiende vraag naar mentoren.
Veranderingen in de samenleving en in de zorg leiden ertoe dat mensen met dementie, een verstandelijke of psychische beperking er vaker alleen voor staan. De verwachting is dat in 2020 in Nederland ongeveer 10.000 mensen een mentor nodig hebben.
Als er geen familie of netwerk is, dan is mentorschap gewenst. Mentorschap Nederland wil deze kwetsbare mensen ondersteunen door hen te koppelen aan een vrijwillige mentor.
Informatie
Wat mentorschap precies is en wat een mentor doet, is een complex verhaal. Daarom heeft Mentorschap Nederland een animatiefilmpje laten maken dat uitlegt wat mentorschap inhoudt.
Meer informatie over mentorschap op https://mentorschapnoord.nl/ .

Of kijk op het animatiefilmpje: Mentorschap Nederland – Maakt u het verschil?  https://www.youtube.com/watch?v=lOEaXWGYf1o

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.