Belangrijke woorden en onderwerpen ontbreken in te integraal zorgakkoord volgens het Platform Pouwer (de stem van ouderen – NIET OVER ONS, MAAR MET ONS!)

In het Integraal Zorgakkoord wordt gerefereerd aan de demografische ontwikkeling rond vergrijzing en vraagstukken die daarmee samenhangen. Platform Pouwer laat de stem van ouderen horen, en is de plek voor participatie van actieve en betrokken ouderen in Noord-Nederland. Vier leden van het Platform nemen plaats in de landelijke Raad van Ouderen. De ouderen van het Platform hebben hun voelsprieten in de samenleving en zijn maatschappelijk actief op diverse manieren. Ze weten wat er speelt onder de ouderen in hun regio. Hun motto is niet over ons, maar mét ons! Graag brengen zij u op de hoogte van hun reactie op het Integraal Zorgakkoord.

In het Zorgakkoord ontbreken volgens de ouderen van Platform Pouwer een aantal belangrijke woorden en onderwerpen.

  • Onderzoek: om te laten zien dat wij hier nauw samenwerken met de wetenschap.
  • Passende woonvoorzieningen: om te laten zien dat daar een grote uitdaging ligt.
  • Dorpen en vervoersvoorzieningen: omdat dat een specifiek probleem van de regio is.
  • Vertrouwen in oordeel zorgprofessional: omdat dat menskracht spaart.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.