Bordje Vol – Mantelzorg en mensen met dementie en de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2019 – Hoe houdt u een bijeenkomst voor mantelzorgers in uw gemeente?

Het duurt nog even maar bent u zich al aan het voorbereiden op de Dag van de Mantelzorg?
Mantelzorgers zorgen vaak met liefde voor een ander, maar door deze extra zorg bestaat het risico van overbelasting. Dat geldt ook voor mantelzorgers met een naaste die dementie heeft. Op 10 november 2019 is er de Dag van de Mantelzorg. Ook voor mantelzorgers met naasten met dementie. Houdt u ook bijeenkomsten voor hen en met hen?

 

 

 

 

 

 

In de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld. Deze bijeenkomsten helpen om overbelasting te voorkomen en dat mantelzorgers ook goed voor zich zelf blijven of gaan zorgen. Immers, je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk. Dit kan een uurtje sporten, een avondje voor uzelf maar ook bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degenen voor wie u zorgt zijn. Dit wordt ook wel respijt of respijtzorg genoemd. Delen van de zorg begint met het bespreekbaar maken en je zoveel mogelijk goed voorbereiden.
Dat kan in bijeenkomsten die specifiek gericht zijn op mensen met dementie omdat mensen daar de ervaringen met dementie met elkaar kunnen delen. Dat kan natuurlijk ook onafhankelijk van een handicap of ziekte omdat mantelzorg veel overeenkomsten heeft.
Bij deze bijeenkomsten helpt Bordje Vol

BordjeVol ?
BordjeVol brengt voor mantelzorgers spelenderwijs in kaart welke activiteiten energie kosten, hoe lang de situatie nog vol te houden is en welke mensen kunnen helpen. BordjeVol bestaat uit een set speelkaarten en een set werkbladen. De sets worden aan mantelzorgers ter beschikking gesteld door een (zorg- of welzijns-)organisatie.

De mantelzorger vult de werkbladen in en kan deze houden. De speelkaarten zijn eigendom van de betreffende organisatie. De speelkaarten maken de draaglast duidelijk en concreet. En ook wat er niet meer lukt. Wat kan er van het bordje af? Welke bekenden (of buurtgenoten) kunnen daarbij helpen?
Lees het verhaal, de tips en de ervaring van Alida die vijf jaar als mantelzorger voor haar 79-jarige moeder zorgde. Ongemerkt werd de zorgtaak groter en werd het zorgen voor Alida zwaarder. Ze kwam bij StiB uit en deed BordjeVol: dat brengt inzicht en helpt mantelzorgers hun zorgtaken beter te organiseren. Lees haar ervaringen in het artikel BordjeVol heeft me lucht gegeven

Meer informatie
Wil je meer weten over BordjeVol en hoe je met BordjeVol een geslaagde bijeenkomst houdt? Er is informatie en ondersteuning beschikbaar; ook worden workshops gehouden. Kijk op https://bordjevol.nl/ en kijk op de video https://youtu.be/Eub4S6SuOYw en neem contact op met Josine Olsthoorn, mail  bordjevol@wehelpen.nl

Meer informatie over mantelzorg(ondersteuning) in de Provincie Groningen op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/mantelzorg-ondersteuning-mantelzorgers/ met ook links naar diverse organisaties.
Het overzicht van de Steunpunten Mantelzorg in de Provincie Groningen staat op https://mantelzorggroningen.nl/adviessteun/lokale-steunpunten/
Platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen; zie hun website https://sphv.nl/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.