Gezocht: mantelzorgers die ervaring hebben met zorg in de laatste levensfase

Helpt u mee om het voor mantelzorgers gemakkelijker te maken?

Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste die ongeneeslijk ziek is. Deze mantelzorg vraagt veel en mantelzorgers voelen zich vaak overbelast. In het project Mantelzorgbalans wordt een digitaal hulpmiddel ontwikkeld dat mantelzorgers kan ondersteunen. Om dit hulpmiddel zo goed mogelijk te laten aansluiten op wat zij nodig hebben, zijn wij op zoek naar mensen die momenteel zorgen of in de afgelopen vijf jaar hebben gezorgd voor een naaste in de laatste levensfase.

Het project Mantelzorgbalans
Het digitale hulpmiddel wordt ontwikkeld door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), afdeling Gezondheidspsychologie. Het hulpmiddel heeft als doel het versterken van de regie van mantelzorgers. Hun inbreng is dan ook heel belangrijk en daarom zijn zij vanaf het begin betrokken bij het project. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Zorgbelang Groningen.
Tot nu toe:
zijn mantelzorgers geïnterviewd over wat helpt of had kunnen helpen om het mantelzorgen lichter te maken;
zijn zorgverleners geïnterviewd over hun kijk hierop;
is met andere (oud)mantelzorgers in twee bijeenkomsten gesproken over de uitkomsten van de interviews en hoe deze kunnen worden vertaald naar een digitaal hulpmiddel.

Gevraagd: deelnemers gebruikerspanel Mantelzorgbalans
Nu het hulpmiddel wordt ontwikkeld, zal een gebruikerspanel feedback kunnen geven op meerdere versies van het hulpmiddel. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen:
die momenteel zorgen of in de afgelopen vijf jaar hebben gezorgd voor een naaste in de laatste levensfase;
die tussen 20 en 55 jaar zijn. Dit in verband met een gevarieerde samenstelling van het panel.
Leden van het panel geven individueel feedback en dit kan thuis of op een plek naar keuze gebeuren. Er staat bedankje tegenover in de vorm van een VVV-bon.

Doe mee!
Zorgt u of heeft u gezorgd voor een naaste in de laatste levensfase? En wilt u uw ervaringen inzetten voor een digitaal hulpmiddel dat toekomstige mantelzorgen kan helpen? U bent van harte welkom in het gebruikerspanel Mantelzorgbalans! Voor vragen of om u aan te melden, kunt u terecht bij Marieke Nanninga van Zorgbelang Groningen. Mail: m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl –  tel. 06 21458868.
Zie ook https://www.zorgbelang-groningen.nl/nieuws/gezocht-mantelzorgers-die-ervaring-hebben-met-zorg-in-de-laatste-levensfase/1519

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.