De Nieuwsbrief Maart 2019 Mensen met dementie in Groningen is uit

De Nieuwsbrief Maart 2019 Mensen met dementie in Groningen is uit
Lees meer op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/nieuwsbrief-mensen-met-dementie-in-groningen/

Inhoud
• 4 maart Verkiezingsdebat Zorg & Leefbaarheid in Groninger Forum
• Dementie van mondzorg tot palliatieve ondersteuning – 1 april 2019
• Aan tafel en uit het isolement in Westerwolde
• Gemeente Groningen weer een stap verder in het vriendelijk zijn voor mensen met dementie
• Looproutes van ouderen brengen beheerkeuzes in kaart
• Elke 2 weken microlearning over wetgeving!
• Animatiefilm ‘Vergeet dementie, onthou mens’
• zaVIE – Zorg en aandacht voor iedereen
• ALEGRIA HEALTH – Vakantie voor mensen met dementie in Portugal
• De Alzheimer Cafes in maart en april 2019
• Gemeente Loppersum heeft aandacht voor jonge mantelzorgers
• Subsidie voor muziekactiviteiten in verpleeghuis
• Motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen naar levensfase
• Ontmoetingsbijeenkomsten mantelzorgers en dementie in Veendam februari – juni 2019
• Zorgpad voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie
• Verbinding sociaal domein (WMO) en wijkverpleging (ZvW) – Samenwerking sociaal en medisch domein verbeteren door een cliëntreis.
• Infographic Technologie bij mensen met dementie thuis
• De kunsten worden als activiteit, aanjager of verbeelding van de ambitie dementievriendelijke wijken
• Inspiratiebox met 50 technologieën voor zorg in de wijk en langdurige zorg
• De 10 geboden van dementie
• De opening van de eerste BREINBIEB van Biblionet in Delfzijl
• Belangenbehartiging in de Provincie Groningen voor kwetsbare mensen en ook voor mensen met dementie – Focusbrieven of met elkaar in gesprek en dialoog?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.