In samenspel werken in Midden Groningen aan een dementievriendelijke gemeenschap – Februari 2017

In 2017 wordt voortvarend verder gewerkt aan de dementievriendelijke gemeenschap in de gemeente Hoogezand-Sappemeer ( ingaande januari 2018 Midden Groningen). Dit jaar staat in het teken van daadwerkelijk stappen zetten ten aanzien van de drie criteria van een dementievriendelijke gemeente: participeren in het dementienetwerk, zorgen voor goede publieksinformatie en het mogelijk maken van begeleiding op maat.

In 2016 zijn de eerste zaadjes geplant voor een dementievriendelijke gemeenschap in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Op 2 november 2016 hebben maar liefst elf (vrijwilligers)organisaties in de gemeente de intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk aan de slag te gaan. Deze samenwerking is van groot belang om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Bovendien heeft de gemeente van Alzheimer Nederland het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’ in ontvangst mogen nemen.

De gemeente neemt dit jaar deel aan het regionaal netwerkoverleg. Bij dit overleg schuiven ook andere gemeenten en organisaties uit de provincie aan. Het gaat om het delen van kennis, elkaar motiveren en inspireren rondom het onderwerp.

Om echt verschil te maken zijn de inwoners, mantelzorgers van mensen die dementeren en vrijwilligers in de gemeente zelf een belangrijke inspiratiebron. Zij weten wat er speelt en waar zij behoefte aan hebben, en ze hebben hun eigen ideeën over hoe we dat samen zouden kunnen aanpakken. Vanuit de informatie-/voorlichtingsbijeenkomst van 22 september 2016 kwam het idee om nog een bijeenkomst te organiseren om eerst het onderwerp nog meer aan het licht te brengen. Deze tweede informatie-/voorlichtingsbijeenkomst wordt dit jaar dan ook gerealiseerd. Informatie hierover volgt nog. Een behoefte die ook voortvloeide uit de eerste bijeenkomst heeft, in samenwerking met het POSO, het steunpunt mantelzorg en een medewerker van het sociaal team Oost, inmiddels al geleid tot het opstarten van een lotgenotengroep voor mantelzorgers van mensen met dementie.
Er is bovendien een werkgroep opgericht die de mogelijkheden onderzoekt van scholing en training van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.