Geriatrisch Expertise Netwerk in de regio Delfzijl-Appingedam-Loppersum nodig om het welzijn en de zorg voor kwetsbare ouderen te borgen

Een aantal zorgaanbieders in de regio Delfzijl-Appingedam-Loppersum heeft het initiatief genomen tot het opzetten van het GEN. ELANN/ROS denkt mee of en hoe het GEN en de lokale netwerken van huisartsenpraktijken die werken met het GZIO elkaar kunnen versterken.
Het project Geriatrisch Expertise Netwerk (kortweg GEN) heeft als doel ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen in de regio Delfzijl-Appingedam-Loppersum ook in de toekomst dichtbij goede zorg kunnen krijgen. Huisartsen maken zich hier uiteraard ook sterk voor, bijvoorbeeld via het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO). Het GEN zoekt met vernieuwende concepten en in verbinding met bestaande initiatieven naar een pool van professionals die borg kan staan voor duurzame zorg in de regio.

Samenwerking
Het GEN is gestart vanuit behandelaars van initiatiefnemers De Hoven, Zonnehuisgroep Noord en Lentis. Zij zoeken naar samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio die zich ook richten op kwetsbare ouderen. Het idee is om een sterke pool van professionals op te zetten, die met elkaar en samen met andere zorgverleners, welzijnswerkers, gemeentelijke diensten en mantelzorgers borg kan staan voor goede zorg thuis of dichtbij huis.

Doelen
Zo wil men meerdere doelen realiseren. Het blijft, ondanks krimp en vergrijzing, mogelijk oudere inwoners de zorg te bieden die ze nodig hebben. Door bundeling van de beschikbare expertise verbetert de kwaliteit. Bovendien wordt het werk van zorgverleners aantrekkelijker, waardoor het gemakkelijker zal zijn zorgpersoneel voor de regio te behouden of aan te trekken.
Samenwerking aan de tafel: hoe denkt een ieder over zijn bijdrage aan het GEN?

Lokale netwerken
Het project verkeert nu (oktober 2018) in de fase van verkenning van elkaars werk en van de meerwaarde die de beoogde samenwerking kan bieden. Afgelopen juni en september vonden twee verkennende bijeenkomsten plaats. Leden van cliëntenraden, bewonersinitiatieven, behandelaars van de deelnemende organisaties, zorgaanbieders uit de regio, welzijnswerkers, het onderwijs, gemeenten en provincie deelden hun dromen en ambities voor de ouderenzorg in de regio. Gezamenlijke knelpunten, gewenste acties en de eigen bijdragen daaraan werden benoemd en vormen het uitgangspunt voor het verder in gezamenlijkheid vormgeven van het idee voor een GEN. ELANN/ROS was bij de tweede bijeenkomst aanwezig en heeft de ontwikkeling van lokale geriatrische netwerken, opgezet vanuit de huisartsenpraktijken (GZIO), naar voren gebracht. Binnenkort zullen de huisartsen in de regio Delfzijl- Appingedam-Loppersum benaderd worden door de projectleider GEN  om van gedachten te wisselen over het netwerk.
Bron (30 oktober 2018) en meer informatie https://www.elann.nl/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.