Ombudsman onderzoekt toegang tot zorg voor mensen met dementie – Juni 2018

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief laten weten dat hij de toegang tot zorg voor mensen met dementie gaat onderzoeken. Aanleiding zijn onder meer de uitkomsten van het onderzoek Zorgen voor burgers dat de ombudsman in mei uitbracht en de zorgen die Alzheimer Nederland al geruime tijd over dit onderwerp uit. Van Zutphen wil de drempels in kaart brengen die deze groep tegenkomt om de juiste zorg te krijgen. En hoe ze zo snel mogelijk op te lossen zodat toegang tot zorg voor deze groep mensen verbetert. De ombudsman verwacht in het najaar met de resultaten te komen.
In zijn brief aan de minister gaat de Nationale ombudsman ook in op een groot knelpunt dat hij noemt in zijn rapport Zorgen voor burgers, de zogenaamde zorgval. Dit speelt vaak bij mensen met dementie. Van Zutphen laat weten de voortvarendheid te waarderen waarmee De Jonge dit probleem vanaf nu wil gaan oplossen zodat mensen niet meer geconfronteerd worden met een terugval in zorg zodra zij op een wachtlijst staan voor een zorginstelling. Wel wijst hij de minister erop dat zijn oplossing sommige aspecten van het probleem nog onderbelicht laat. Het gaat bijvoorbeeld om het wegvallen van de dementieverpleegkundige, informeren over voortzetting van de dagbesteding aan diegenen die dit nu al zijn kwijtgeraakt en de kwaliteit van de overbruggingszorg. De ombudsman vraagt de minister met klem deze aspecten mee te nemen in zijn oplossing voor de zorgval per 1 juli 2018. Meer info op https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/ombudsman-onderzoekt-toegang-tot-zorg-voor-mensen-met-dementie .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.