Levensvragen en geestelijke verzorging als steun in de corona tijd – nu ook als mensen thuis wonen in Groningen en Drenthe

Mensen worden geconfronteerd met de gevolgen van het corona-virus, wat het betekent voor hun leven.
Geestelijke verzorging en het gesprek over levensvragen helpt richting te geven aan gedachten, ervaringen en betekenis in deze moeilijke tijd. Geestelijke verzorging werd tot nu toe vooral in instellingen gegeven. Maar dat kan nu ook thuis.

 

Mensen worden steeds meer thuis verpleegd en verzorgd. Daarom is er in de thuissituatie steeds meer behoefte aan geestelijke verzorging, juist nu ook bij corona-besmetting. Dat kan nu, kosteloos tot maximaal 5 gesprekken.

 

Voor de provincies Groningen en Drenthe (+Steenwijkerland) is op 31 maart 2020 een website geopend: https://gvthuis.nl/ .

 

Geestelijke verzorging-thuis en het gesprek over levensvragen (kortweg ‘gv-thuis’) is een initiatief van de overheid. Via een subsidieregeling zijn de Netwerken palliatieve zorg – een samenwerkingsverband van zorgorganisaties – gevraagd om deze begeleidingsvorm op te zetten. De netwerken van Groningen en Drenthe (+Steenwijkerland) werken daarin samen.
Voor de beide provincies is er nu een dekkend netwerk van geestelijk verzorgers-thuis beschikbaar. Gv-thuis werkt nauw samen met GVA Groningen, (geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied). Gv-thuis is nu nog een project, maar de verwachting is dat het kabinet het initiatief omzet in een structurele financiering.

 

Geestelijke verzorging-thuis is er voor mensen die kampen met vragen over de betekenis van hun leven en wat hen overkomt. Ook wel ‘levensvragen’ genoemd. Levensvragen raken de zin van het leven. Het zijn vragen die sterk naar boven kunnen komen wanneer iemand te maken krijgt met ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven. Maar ook bij verlies van werk, je partner of verlies van mogelijkheden door ziekte. Het kan ook gaan over geloof en spiritualiteit. Levensvragen zijn heel persoonlijk.

 

In deze tijd worden mensen geconfronteerd met allerlei vragen over de gevolgen van het corona-virus voor hun leven. Gv-thuis is er voor mensen die hier mee worstelen en richt zich op mensen die 50 jaar of ouder zijn of ongeneeslijk ziek (en hun naaste familie). Gv-thuis is er vooral als een gesprek met een maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, huisarts of andere hulpverlener geen uitkomst (meer) biedt.

 

De filosofie van de organisatie is, dat mensen direct in contact kunnen komen met een geestelijk verzorger die bij hen past. De website helpt mensen om zelf de geestelijk verzorger-thuis van hun voorkeur te kiezen. Daarbij is het hebben van een ‘klik’ belangrijker dan ‘reisafstand’.
Meer informatie op https://gvthuis.nl/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.