Mantelzorg is van ons allemaal! – Manifest Mantelzorg van het Platform Hattinga Verschure

Mantelzorgers zijn en blijven een onmisbare schakel in de zorg. Het beroep op en de vraag naar mantelzorgers zullen blijven toenemen.

Met dit manifest vraagt Platform Hattinga Verschure aandacht voor hun belangen en doet het aanbevelingen voor de versterking van hun positie.
Goed mantelzorgbeleid laat zien dat een gemeente (of andere organisatie) weet wat mantelzorg verlenen in de praktijk betekent en hier ook rekening mee houdt.

Goed mantelzorgbeleid heeft daarom de volgende uitgangspunten:

Diversiteit: Kom tegemoet aan de belangen van álle mantelzorgers. Dé mantelzorger bestaat niet. Mantelzorgers zijn verschillende mensen van alle leeftijden. Een grote groep mantelzorgers heeft een eigen gezin, werk en/of andere verplichtingen. Ook zijn er jonge (studerende) mantelzorgers en mantelzorgers met een migratieachtergrond.
Maatwerk: Stem af op vragen en behoeften van mantelzorgers. Iedere mantelzorger heeft eigen behoeften, ervaringen en leefomstandigheden.

“De verpleegkundige van de thuiszorg vraagt ook regelmatig hoe het met mij als mantelzorger gaat en geeft tips om overbelasting te voorkomen. Zelf had ik er niet eens aan gedacht om aan mezelf te denken.”

Algemene – aanbodgerichte – voorzieningen zijn daarom niet toereikend. Biedt in het beleid ook ruimte voor flexibel en vraaggericht maatwerk.

“Mijn vrienden van het voetbalteam komen mij ook regelmatig helpen als ik er voor mijn zusje moet zijn. Thuis kunnen we dan wel samen voetbal kijken.”
“Mijn werkgever houdt rekening met mij waardoor ik later op mijn werk mag komen en in alle rust eerst mijn kind kan helpen.”

Maak de mantelzorgondersteuning toegankelijk.
Betrek de mantelzorger bij de keukentafelgesprekken

“De Wmo-consulent van de gemeente denkt goed met me mee en daardoor voel ik me erkend en gesteund. Ook was mijn aanvraag snel geregeld.

Zorg voor voldoende respijtzorg zodat de mantelzorger in balans blijft
En nog meer kunt u lezen in het Manifest Mantelzorg Platform Hattinga Verschure 2020

Platform Hattinga Verschure
Platform Hattinga Verschure behartigt de collectieve belangen van (ex-) mantelzorgers in de provincie Groningen. Zij informeren mantelzorgers, luisteren naar hun ervaringen, signaleren knelpunten en willen samen met alle betrokkenen werken aan een betere positie van en ondersteuning voor mantelzorgers in onze provincie. Als (ervarings)deskundige partner denken zij graag mee met gemeenten en zorgaanbieders om dit manifest te vertalen naar goed en gedragen mantelzorgbeleid.
Meer informatie over het platform op http://www.sphv.nl .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.