Een dementievriendelijke gemeenschap Hoogezand-Sappemeer – nu Midden Groningen – eerste gemeente in Groningen! – November 2016

Woensdagochtend 2 november 2016 hebben de gemeente Hoogezand-Sappemeer (sinds 1 januari 2018 Midden Groningen) en 11 vrijwilligersorganisaties de intentieverklaring “dementievriendelijke gemeente” ondertekend. Deze gemeente heeft daarmee als eerste gemeente in Groningen, het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ ontvangen.
Het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ is volgens de gemeente een mooie start en aanzet om ook daadwerkelijk een dementievriendelijke gemeente te blijven. De gemeente heeft met Alzheimer Nederland, afdeling Groningen en het POSO de afgelopen jaren een samenwerkingsverband opgebouwd. Deze partijen ondertekenden tijdens de bijeenkomst de intentieverklaring samen met nog acht vrijwilligersorganisaties: het Buurt Informatie Plein, Caritas, Humanitas, de Katholieke Ouderenbond HS, de Ouderenraad HS, de protestants christelijke ouderenorganisatie PCOB, Stichting Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol en de Surinaamse-Javaanse woongroep Langkoeas. Ook Kwartier Zorg & Welzijn doet mee.
Een dementievriendelijke gemeente voldoet aan het mogelijk maken van de drie criteria:
participeren in het dementienetwerk
zorgen voor goede publieksinformatie
begeleiding op maat
Om een dementievriendelijke gemeente te blijven, wil de gemeente weer deelnemen aan het regionaal netwerkoverleg. De komende tijd wordt meer aandacht aan het bekendmaken van het onderwerp besteed. In samenwerking met het POSO werkt de gemeente ook aan het opstarten van een lotgenotengroep voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.