Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) voor gemeenten en corporaties

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van de lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Ook helpt het team om deze vraagstukken uit te werken.
Ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen in veel gevallen prima zelfstandig blijven wonen.
Maar daar moeten de woonruimte en omgeving wel geschikt voor zijn. Dat vraagt om aanpassing van de huidige woning, voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en nieuwe woonvormen.
Ondersteuning
OWZ ondersteunt gemeenten en corporaties die hun vraagstukken voor wonen en zorg in kaart willen brengen. Zij helpen er vooral bij deze concreet te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak.
Of aan een flexibele woningvoorraad voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Vraag of verzoek indienen bij het OWZ
Wilt u gebruik maken van het ondersteuningsteam? Stuur dan uw vraag of verzoek naar dit e-mailadres: wonenzorg@rvo.nl. Daarna nemen zij contact met u op om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek onderzoeken zij hoe zij een antwoord op uw vraag kunnen vinden.
Kosten ondersteuning
Het intakegesprek is gratis. Voor verdere inzet van het ondersteuningsteam draagt de gemeente of corporatie een derde van de kosten bij. Dit tot een maximum van € 3.500 (inclusief btw). De overige kosten vergoedt het Rijk. Dit tot een maximum van € 7.000.
Achtergrond
Het OWZ komt voort uit de Actielijn Wonen. Deze actielijn is onderdeel van het programma Langer zelfstandig thuis. Het bevat onder andere ook de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
Meer weten?
Bron en info dd 20 januari 2020:
Kijk op
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/owz

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.