Medische Publieksacademie – 7 april 2020 – Zorg rondom het levenseinde en 14 april 2020 – Invloed mondgezondheid op welzijn ouderen

Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. Toponderzoekers en artsen van het UMCG geven een toelichting op de laatste stand van zaken op het gebied van hun specialisme.
De lezingen zijn geschikt voor iedereen. Medische kennis is niet nodig om de lezingen te kunnen volgen. De inleiders staan erom bekend complexe onderwerpen op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te leggen. Het UMCG wil via de Medische Publieksacademie een groot publiek informeren over zijn onderzoeksactiviteiten en legt hierover op deze manier ook publiekelijk verantwoording af.
Meer info (ook andere lezingen) en aanmelding
NB. Tot 27 januari 2020 kunt u zich aanmelden. Na sluitingsdatum worden de toegangskaarten verloot. U krijgt bericht voor 22 februari.
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/paginas/default.aspx
Informatie over deze twee lezingen
7 april 2020 – Zorg rondom het levenseinde – Sprekers: prof. dr. An Reyners en Jenske Geerling
Voor de pauze spreken zij over de verschillende fasen van palliatieve zorg; ziektegerichte palliatie, symptoomgerichte palliatie, de stervensfase en nazorg en rouwverwerking. Welke beslissingen kunnen er in de verschillende fasen genomen worden, wanneer bespreek je dat en met wie? Welke klachten komen vaak voor en hoe kunnen die behandeld worden? Waar kun je de laatste levensfase doorbrengen, welke hulp kan er geboden worden?
Na de pauze vertellen zij over hoe de palliatieve zorg verbeterd kan worden en hoe beter kan worden aangesloten op de wensen van patiënten en hun naasten. Daarnaast worden er vanuit het Expertisecentrum palliatieve zorg verschillende verbeterprojecten en onderzoeken gedaan.
14 april 2020 – Invloed mondgezondheid op welzijn ouderen   – Sprekers: prof. dr. Anita Visser, dr. Jan Tams en MSc Mieke Bakker.
Er zijn meer ouderen en ze worden steeds ouder. Hoe ouder we worden hoe groter de kans op ziekten. Veel ouderen kampen met 1 of meer ziekten en moeten veel medicijnen gebruiken. Ze voelen zich zwak en kunnen niet zo goed meer voor zichzelf zorgen. Tanden poetsen lukt niet goed meer of het wordt gewoon vergeten. Ook tandartsbezoek wordt dan lastig te organiseren en men laat het erbij zitten. De mondgezondheid wordt dan vaak nog slechter.
In de literatuur zijn steeds meer aanwijzingen dat een slechte mondgezondheid door bijvoorbeeld ontstekingen in de mond slecht is voor de algemene gezondheid. Ook het algemene welbevinden en het goed kunnen functioneren kan ernstig in de knel komen als men niet goed meer kan kauwen, pijn heeft, ontstekingen heeft in de mond, uit de mond ruikt of diep carieuze /afgebroken tanden heeft. Ook loszittende protheses kunnen een groot probleem zijn. Mantelzorgers en artsen en verpleegkundigen rondom de patiënt kunnen helpen de mond gezond te houden of de ouderen naar een tandarts te begeleiden. Maar de ervaring leert dat deze zorgverleners en mantelzorgers de mondgezondheid en de mondverzorging van patiënten vaak vergeten of van ondergeschikt belang vinden ten opzichte van andere problemen die er zijn rondom de patiënt. Maar is dat wel juist? Hoe belangrijk is mondzorg eigenlijk? En hoe kunnen we mondgezondheid goed houden? In deze lezing geven professor Anita Visser, dr. Jan Tams (docent) en Mieke Bakker (onderzoeker) u inzicht in het belang van mondgezondheid. Zij vertellen u onder andere over waar de knelpunten liggen en wat de oorzaken kunnen zijn van een slechte mondgezondheid. Tot slot leggen ze uit wat er gedaan kan worden en wat het UMCG doet om ouderen te helpen hun mond gezond te houden.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.