Ouderen in Winsum denken na over hun toekomst – Woningen voor ouderen op plek oude scholen in Winsum – Participatie in een hofje

Twee scholen verhuizen op termijn naar De Tirrel.  De gemeente Het Hogeland wil onder voorwaarden woningbouw toestaan op de locatie van de huidige scholen CBS ‘De Piramiden’ of die van OBS ‘De Tiggeldobbe in Winsum.
De initiatiefgroep ’55+ Wonen Winsum’ heeft hiervoor een plan gemaakt dat het college ondersteunt.

Scholen komen leeg
De beide gebouwen komen leeg te staan omdat de scholen op termijn hun intrek nemen in het nieuwe gebouw ‘De Tirrel’.
De initiatiefgroep heeft plannen om op één van de schoollocaties rond de 16 huur- of koopwoningen te realiseren, in de vorm van een hofje. Het idee is om het voor oudere bewoners, die omzien naar elkaar, mogelijk te maken om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Potientiële belangstellenden
De initiatiefgroep kan door de toezegging van de gemeente op korte termijn subsidie aanvragen uit de ‘Stimuleringsregeling Wonen en Zorg’ van het ministerie van VWS. De groep kan dan verdere stappen zetten in de planontwikkeling. Ook kan het dan potentiële belangstellenden gaan werven.
Bron https://www.rtvnoord.nl op 16 oktober 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.