Nieuwsbrief Mensen met dementie Groningen November 2019

In deze Nieuwsbrief van November 2019 informatie over veel bijeenkomsten (informatief, leerzaam en tegelijk een ontmoeting met betrokken mensen).
Lees deze op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/nieuwsbrief-mensen-met-dementie-in-groningen/
Welkom – U komt toch ook op de bijeenkomsten of activiteiten?
Ouderen en mensen met geheugenstoornissen en dementie op het Inspiratiefestival Lets Gro 2019 van 30 oktober – 2 november voor “Stad en Ommeland” op pagina 2 en 3
De vele bijeenkomsten in de maand november voor en over mantelzorg;
en nog veel meer
• Woensdag 30 oktober 2019
Mantelzorg – zorgen voor uw naaste bij mensen met geheugenstoornissen en dementie
• Donderdag 31 oktober 2019
Interactieve bijeenkomst over onze Nederlandse cultuur
• Donderdag 31 oktober 2019
Dementievriendelijke samenleving – Theater van verheldering – Korte sketches uit het dagelijks leven van mensen met dementie
• Donderdag 31 oktober 2019
Iedereen dementiewijs – Wat is vergeetachtigheid en dementie? Wat betekent dat voor mensen met dementie, hun gezin, familie, vrienden en de omgeving van mensen met dementie?
• Zondag 3 november 2019
Een lunch voor mensen met geheugenstoornissen of dementie en hun mantelzorgers bij Oud Cuisine – Komt u ook?
…. en veel meer wetenswaardigheden
• Het hart wordt niet dement –  Psychogerontoloog Huub Buijssen over wat er níet verloren gaat
• Embrace Nederland – Muziek geeft kwetsbare mensen een beter leven
• Dag van de Mantelzorg – 10 november 2019
• Cursus Ouder worden, hoe dan?
• Hoe wordt je gelukkig ouder – tips van ouderen
• Activiteiten Dag van de Mantelzorg in de Provincie Groningen
• Ontmoetingen in de wijk – Generaties komen samen via De Pelster Bloeit
• Vindt u het belangrijk dat mensen met dementie en hun mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen?
• Zorgmonitor  Groningen – 29 november 2019 -Kennis en inspiratie voor bestuurders, beleidsmakers en andere belangstellenden
• 15 november 2019 – Anders Oud 2030 – Regiotafel Groningen- Ouderenhuisvesting in een gebied dat vergrijst en ook krimpt
• 13 november 2019 – Publieksacademie VEGRO: “Mantelzorg. Blij dat jij er bent”
• Informatiemarkt dementie in Delfzijl op 19 november 2019
• Mantelzorgers Ten Boer verdienen presentje – meld hen aan !
• Restaurant Mistaken Orders heeft ouderen met dementie als personeel
• Zorgmonitor Groningen –  preventief ouderenbeleid terug op gemeentelijke agenda in Provincie Groningen. De ambitie geformuleerd maar nu nog de praktijk!
• Technologie Tip – De CRDL (cradle)
• Zakboek Mantelzorg en Werk
• Verschillende groepen mantelzorgers
• RIVM ZOEKT WERKENDE MANTELZORGERS DIE HUN KENNIS EN ERVARING WILLEN DELEN
• Verslag themabijeenkomst 25 sept 2019 – Muziek en Dementie
• Verbinding medische zorg vanuit de huisartsenpraktijk naar welzijn en sociale activiteiten – Een steuntje in de rug – Welzijn op recept in de gemeente Midden-Groningen
• Wie is wie bij dementie – Sociale kaart in een infographic
• Laten we de duurste ziekte aanpakken – dementie
• WeHelpenWijzer Dementie – Een eigen netwerk maken – Hoe werkt Huppla?
• WEGWIJZER in Wat komt op je af als je mantelzorger bent?
• ACTIVITEITEN NOVEMBER – BreinBieb in Groninger Forum bibliotheek De Wijert
• Jong en Oud verbonden op het platteland
• Mantelzorger? Deze apps komen dan goed van pas
• Mantelzorgmakelaar biedt ondersteuning
• Handen in Huis – 24-Uurs mantelzorgvervanging
• Het Boek – Dementie –  de nevelflarden die steeds vaker komen en niet meer wegtrekken – Gooi me niet weg
• De Alzheimer Cafés in november en december 2019
• Twitterberichtje van Tim
• Resultaten onderzoek naar de knelpunten en oplossingsrichtingen  in de overgang van thuiswonen naar wonen in een verpleeghuis – 2019 september
• Plezierige dagritme ondersteuning via de TV in de (gezamenlijke) huiskamer
• Rapport Toekomstvisie Verpleeghuiszorg Samen voor waardevolle zorg
• In 2020 hebben 10.000 mensen met dementie, een verstandelijke of psychische beperking een mentor nodig
• Podcasts met ervaringsverhalen
• ActiZ brengt opgave passende woonvormen in beeld in de zorg voor ouderen
• ZorgSaam Aduard is gestart
• Muziektherapeutische liedbundel voor Turkse migranten met dementie
• Zorg voor een herkenbare omgeving voor mensen met dementie !
• Studiedag op 7 november 2019 – Geloof en cultuur beïnvloedt hoe iemand dementie beleeft
• Inspiratiesessie: hoe komen we tot een (nog) betere relatie tussen mantelzorgers en (zorg-)medewerkers?
• Oma’s Soep kookdagen – ook in Groningen
• Twitterberichtje van Lia
• E-learning dementie en de fysieke omgeving – Focus op welbevinden
• Informatie over woningaanpassingen zoals trapliften, douche aanpassingen en andere voorzieningen
• Bijeenkomst voor mantelzorgers – Vind ik dat ik het wel vol kan houden? Respijtzorg niets voor mij. Of toch..wel ? Bedum – 29 oktober 2019
• Verzorgd wonen in Exloo
• Boekje NewSkool OldSkool – verbinding JONG en OUD
• Muziekkussen vermindert onrust
• Vegro – Expertisecentrum voor Hulpmiddelen
• Huize Wezup in Drenthe
• Het innovatieprogramma Langer thuis –  Inclusieve wijk! – Groningen doet mee
• Position paper – 6 aandachtspunten bij langer thuis wonen – 2019 oktober
• Dames op de Heregracht
• 14 november 2019 – Healthy Ageing symposium: ‘Technologische ontwikkelingen in Zorg en Welzijn’
• Het geheim van de schildpad – De biologie van een lang leven
• Yeps hoeven niks –  maar ze kunnen zo veel
• Vitaal ouder worden door bewegen en de juiste voeding
• Ouderen in Winsum denken na over hun toekomst – Woningen voor ouderen op plek oude scholen in Winsum – Participatie in een hofje
• De ene Dementieziekte is de andere niet! – Herkennen en signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen
• Wat kun je doen aan dementie? De effecten van medicatie, leefstijl, voeding en geheugentraining – Jurgen Claassen, Roy Kessels, Petra Spies
• 5 november 2019 – Inspiratiebijeenkomst Beleidshulp Dementie voor Gemeenten
• Proefimplementatie herziene Zorgstandaard Dementie van start
• Ik heb dementie maar ik kan nog …blijf je mij als mens zien ? Ja toch?
• Nieuwe woonvorm voor mensen met dementie in villa aan Verlengde Hereweg in Groningen
• Meer complexe zorgvragen en toch minder CIZ-indicaties in een hoger zorgprofiel

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.