Raad van Ouderen geeft eerste advies – campagne herwaardering ouderen

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg. De raad bestaat uit ouderen die actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken. Voor Friesland en Groningen maakt de Ouderendelegatie Friesland Groningen deel uit van deze Raad van Ouderen. Op 31 januari 2019 heeft de raad zijn eerste advies gestuurd naar de minister en Tweede Kamer die vervolgens door de minister naar de Tweede Kamer is verzonden. Dit advies gaat over de publiekscampagne over de waarde van ouder worden die de overheid wil gaan houden.

Praten mét ouderen, niet óver ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht.

Mensen met dementie Groningen

De vraag van de minister aan de Raad van Ouderen was als volgt: ‘Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt.

Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op hun kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?’

De Raad van Ouderen geeft in het advies een aantal adviespunten en overwegingen. In het advies zijn ook de 10 belangrijke aandachtspunten, waaraan de Raad van Ouderen werkt. Deze aandachtspunten zijn breder dan alleen voor de adviesvraag van de campagne Herwaardering van ouderen; lees meer in Advies Raad van Ouderen over campagne herwaardering ouderen 31 januari 2019 U vindt dit advies ook op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/onafhankelijke-clientondersteuning-belangenbehartiging/belangenbehartiging/

Meer informatie

Belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers vindt plaats door een aantal organisaties. De belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers worden behartigd door organisaties die er voor iedereen zijn maar ook door specifieke organisaties. U kiest regelmatig uw belangenbehartiger bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook zijn er ouderenorganisaties of ouderenbonden. Participatie en medezeggenschap is – of behoort zo te zijn volgens de wet – geregeld bij de instellingen die welzijn en zorg bieden. Er zijn ook belangenorganisaties die voor iedereen (dus ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers) actief zijn maar ook meer specifieke belangenorganisaties. Ook praten ouderen zelf mee over het beleid i.p.v. dat er over hen wordt gesproken bijv. de Denktank60-plus en de Ouderendelegatie Friesland Groningen van de Raad van Ouderen.

U kunt meer lezen over hoe ouderen zich zelf actief betrokken voelen (bijv. Denktank 60-plus, de regiotafels van Anders Oud en Zorginnovatieforum) op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/onafhankelijke-clientondersteuning-belangenbehartiging/belangenbehartiging/

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.