Raad voor de Ouderen Friesland Groningen – Ouderen adviseren over ouderenzorg

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, is 10 oktober 2018 gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

Raad van Ouderen
De Raad van Ouderen bestaat uit 11 betrokken leden van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties die een breed netwerk van ouderen vertegenwoordigen. De Raad van Ouderen heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden. De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:

het agenderen van actuele en relevante thema’s vanuit het perspectief van ouderen;
meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg;
het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen en
het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

Noord Nederland – Raad van Ouderen voor Friesland en Groningen
In Noord-Nederland is er één Raad van Ouderen voor de provincies Groningen en Friesland. Deze Raad voor Ouderen Friesland/Groningen is in de afgelopen maanden begonnen met het zoeken van leden. De samenstelling bestaat uit een 8 a 10 leden (een 4 a 5 uit elke provincie) waarbij de voorzitter ook lid is van de Landelijke Raad van Ouderen. Op 6 december 2018 heeft de Raad voor Ouderen Friesland/Groningen afgesproken dat er in december 2018 en januari nagegaan wordt wat nodig is voor de ouderen in de provincies Friesland resp. Groningen.

De thema’s zijn:
Langer Thuis (Programma Langer Thuis van VWS 18 juni 2018)
Verpleeghuizen (Programma Thuis in het Verpleeghuis VWS-april 2018)
Eenzaamheid.

Beide programma’s staan ook op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wet-en-regelgeving-en-beleid/beleid met ook andere beleidsnota’s.
In 2019 zal ook meer informatie daarover bekend zijn (ook het contactadres e.d.).

Pact voor de Ouderenzorg
Samen met zo’n 40 andere partijen sloot minister Hugo de Jonge in maart van dit jaar een Pact voor de Ouderenzorg, een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels is het aantal deelnemende partijen gegroeid tot ruim 170.
Bron Ministerie VWS https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/11/ouderen-adviseren-over-ouderenzorg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.