Rapportage Meldactie ´Zorg in coronatijd´ met nieuwe ronde hoe wordt de reguliere zorg weer opgepakt

Nieuwe ronde Meldactie ‘Zorg in coronatijd’!

Momenteel wordt de reguliere zorg en ondersteuning, deels of helemaal, weer opgepakt, met inachtneming van de maatregelen. Hoe ervaren inwoners, patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers dit opstarten van de zorg? Sommige maatregelen hebben nog steeds gevolgen voor patiënten en hun naasten. Kan je inmiddels weer op bezoek in een verpleeghuis? En mag je weer naar een afspraak bij de huisarts of in het ziekenhuis? En hoe gaat dat dan?

Zorgbelang Groningen, ZaVie en het Platform Hattinga Verschure zien ook vele creatieve oplossingen om de zorg weer (deels) op te pakken. Wat zijn ervaringen van ‘de mensen om wie het gaat’ bij het weer opstarten van de zorg; wat gaat goed en wat kan beter? En wat waren initiatieven die we in stand willen houden en welke juist niet? Daarover gaat deze vragenlijst.

Zij willen graag (anoniem) van u horen wat uw ervaringen zijn met het weer opstarten van de reguliere zorg in deze coronacrisis. De uitkomsten – knelpunten én goede voorbeelden – delen zij met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, overheden, met zorginstellingen en met de zorgverzekeraar. Ook kunt u ze te zijner tijd terugvinden op de website van Zorgbelang Groningen.
Deel ze in de nieuwe ronde van de Meldactie van deze 3 organisaties. Dit kan via een online vragenlijst op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgincoronatijd2 of per mail meldpunt@zorgbelang-groningen.nl of telefonisch op 050 5713999.

Resultaten van de eerste ronde zijn bekend – Rapportage
De resultaten van de eerste ronde zijn bekend. Er is een Rapportage over het eerste deel van de Meldactie ´Zorg in coronatijd´ over de ervaringen van inwoners van de provincie Groningen met de gevolgen van de coronamaatregelen die half maart 2020 van kracht werden. Wat zijn de knelpunten? En welke goede initiatieven en mooie oplossingen komen zij tegen?
Lees er meer over op https://www.zorgbelang-groningen.nl/publicaties/rapportage-meldactie-zorg-in-coronatijd/79/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.