Vervolg actieplan casemanagement dementie

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft in juli de Tweede Kamer geïnformeerd over de vervolgaanpak van casemanagement bij dementie. Hij noemt drie trajecten die bijdragen aan passende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie: het programma Langer Thuis (met experimenten voor een meer sociale benadering voor dementie), Dementiezorg voor Elkaar en het terugdringen van de wachtlijsten en het verbeteren van de kwaliteit van casemanagement dementie. Voor dat laatste heeft De Jonge een lijst met vervolgacties opgesteld.

Essentieel onderdeel
‘Om iemand met dementie zolang mogelijk thuis te laten wonen, is ondersteuning en begeleiding in de vorm van casemanagement een essentieel onderdeel van de zorg’, schrijft hij. ‘Ik wil daarom dat dit van een goede kwaliteit beschikbaar is als iemand dit nodig heeft. Het landelijk actieplan casemanagement heeft in 2016 en 2017 in kaart gebracht wat hiervoor nodig is; de vervolgaanpak moet ervoor zorgen dat er in de praktijk ook echt iets verandert.’

Wat is nodig
De Jonge stelt dat daarvoor een aantal stappen moeten worden doorlopen: ‘Zo moet (de mantelzorger van) iemand met dementie weten dat hij of zij als het nodig is aanspraak kan maken op casemanagement. Vervolgens moet dit gemakkelijk en zonder lange wachtlijsten geregeld kunnen worden. Bovendien moet dit van goede kwaliteit zijn en moet deze ondersteuning beschikbaar blijven gedurende het hele ziekteproces. Er moet nog het nodige gebeuren alvorens dit in iedere regio – waar de situatie soms complex is – geregeld is.’

Merkbaar voor de cliënt
De minister heeft daarom samen met de voormalige actieplanpartijen besproken wat nodig is om de verandering ook echt voor de cliënt merkbaar te make. Een overzicht avn acties en afspraken die hieruit zijn voortgekomen, is opgenomen als bijlage bij de brief aan de kamer. ‘Ik zal de voortgang van deze acties op de voet blijven volgen en de partijen waar nodig bij de uitvoering ondersteunen’, belooft De Jonge.
Lees meer in de brief van De Jonge   Voortgangsbrief (casemanagement) dementie 6 juli 2018   en het actieplan  Vervolgacties casemanagement dementie-4 juli 2018

Bron https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/ en de info vanuit de Tweede Kamer – juli -augustus 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.