Vragenlijst over uw gedachten over het levenseinde – Raad van Ouderen gaat een advies geven aan het Ministerie VWS

De Raad van Ouderen vraagt u een vragenlijst in te vullen over uw gedachten over het levenseinde. Dit is natuurlijk een heel persoonlijke vraag. Maar om goed de mening van ouderen in beeld te brengen is uw antwoord wel heel belangrijk. U doet hen een groot plezier als u voor 31 juli 2020 de vragen wil beantwoorden

Aan de Raad van Ouderen is gevraagd deze zomer een advies te schrijven over de voorbereiding op het levenseinde. Dit advies gaat naar het ministerie van VWS, minister Hugo de Jong en de Tweede Kamer. Dit onderwerp is natuurlijk meer in de belangstelling gekomen door de Corona uitbraken.
Zij willen met name uw behoeften in beeld brengen. Daarom is vraag 3 voor hen het belangrijkste. Zij hopen dat u die uitgebreid wilt beantwoorden.

U kunt uw antwoord sturen naar ejvanoostrum@casema.nl . Uw bijdrage wordt uiteraard anoniem verwerkt. Hartelijk voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet namens de Raad van Ouderen, Elisabeth van Oostrum

De vragenlijst

1. Wat is uw leeftijd en welke activiteiten en werkzaamheden heeft u vervuld?
2. Bent u regelmatig bezig met uw laatste levensfase. Hoe doet u dat?
3. Wat bepaalt voor u de kwaliteit van deze laatste fase? Hoe denkt u bijvoorbeeld over loslaten, afscheid nemen, geestelijke zorg, zelfredzaamheid, eigen keuzes etc?
4. Zou u over uw laatste levensfase willen praten en zo ja met wie en waarover?
5. Bent u op de hoogte van thema-avonden of (digitale) projecten waarin over deze laatste fase wordt gesproken?
6. Zo ja, wat vond u daarvan?
7. Zou u uw wensen over uw laatste levensfase willen vastleggen? Zo ja, bent u op de hoogte van allerlei documenten waarin u de wensen voor deze fase kunt vastleggen, zoals een levenstestament, behandelpaspoort, wilsverklaring of medische volmacht?
8. Zo ja, bent u tevreden over de dergelijke documenten, zijn deze begrijpelijk of mist u elementen?

 

Over de Raad van Ouderen
De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De Raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken (waaronder BeterOud). De Raad van Ouderen werd op 11 oktober 2018 geïnstalleerd door de minister van VWS, Hugo de Jonge.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.