Ziet u er op toe dat mensen zich senang voelen? – Residentie Buitenzorg zoekt leden Raad van Toezicht

Stichting Residentie Buitenzorg is een organisatie voor cultuurspecifieke woonzorgdiensten en is gespecialiseerd in wonen, welzijn en zorg voor de doelgroep Indische en Molukse ouderen en ouderen die zich daarmee verwant voelen. Residentie Buitenzorg is een kleine organisatie met sterke ambitie. De zorgdienstverlening wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De zorgdiensten worden vanuit drie locaties geleverd, te weten: Groningen, Almelo en Drachten.

SRB streeft naar een klantgerichte benadering en dienstverlening die zoveel mogelijk past bij de belevingswereld van de cliënten uit de Indisch-Molukse gemeenschap. De volgende kernwaarden voor de cliënt staan centraal: Gastvrijheid; respectvol; persoonlijk; gelijkwaardigheid; verbondenheid; participatie en de eigen regie door de cliënt. De cliënt moet zich senang voelen.

Van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt met name affiniteit met de doelgroep verwacht – sterke voorkeur voor mensen met een Indische Molukse achtergrond – en het kleinschalig wonen (financiën en huisvesting) verwacht.

Meer informatie bij de voorzitter van de Raad van Toezicht op https://residentiebuitenzorg.nl/raad-van-toezicht

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.