25 mei 2023 – Zo Willen Wij (ouderen) Wonen – Regionale meet-up VPRO Tegenlicht in Harbour Club Winschoten

WINSCHOTEN – In de Harbour Club in Winschoten wordt op donderdagavond 25 mei aanstaande een regionale meet-up van het journalistieke programma Tegenlicht georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt nagepraat over één van de veelbesproken uitzendingen van Tegenlicht: ‘Samen grijs worden’.
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Hoe zorgen we voor de groeiende groep ‘krasse knarren’ van nu en later?

Waar wil jij wonen op je oude dag?
Nederland staat aan de rand van een grijze golf. Als er niks verandert is in 2040 een derde van de bevolking grijs, zorgbehoevend en op zoek naar een passende woonvorm. De huidige generatie ouderen laat zich al niet meer wegstoppen in grote centra aan de rand van de stad. Overal in het land ontstaan alternatieve ideeën en voorbeelden van hoe we beter en langer thuis kunnen wonen.
Zo leven in het Knarrenhof ouderen samen in hof, ieder in een eigen aangepast huis. Het meergeneratiehuis geeft ouderen de mogelijkheid om dicht bij familie te wonen, in een eigen woonruimte. Een onderliggend uitgangspunt karakteriseert de nieuwe ouderenzorg: zelfstandig zolang het kan.

In de te bespreken Tegenlicht-aflevering ‘Samen grijs worden’ gaat VPRO Tegenlicht op zoek naar denkers en doeners die niet wegduiken voor de grijze golf van morgen, die alternatieve woonvormen bedenken en onderzoeken hoe technologie mensen kan helpen langer fijn zelfstandig te wonen. Het is tijd om anders te kijken naar de ouderenzorg en de manier waarop we wonen. Wat zijn de oplossingen om ons voor te bereiden op de ‘grijze golf’ die Nederland de komende jaren te wachten staat?

Tegenlicht meet-ups
Met de Tegenlicht meet-ups in stad en provincie Groningen vertaalt de VPRO thema’s uit Tegenlicht – zoals energie, armoede, ecologie, technologie en democratie – naar de lokale en regionale werkelijkheid van alledag. De insteek is om zelf antwoorden te formuleren in ‘Stad en Ommeland’.
Tegenlicht lokt discussie uit en roept reacties op. De Tegenlicht-uitzending op 25 mei in Winschoten wordt besproken aan de hand van fragmenten en er zijn deskundigen aanwezig. Zo ontstaat een gesprek met de aanwezigen. Er wordt nagepraat over de uitzending en het aanwezige publiek kan vragen stellen. Het wordt een laagdrempelig gesprek van burger tot burger, zonder politieke agenda of forum.

Eten
Voorafgaand aan de meet-up kan op basis van reservering worden gegeten in de Harbour club Winschoten. Reserveren kan per e-mail via info@harbourclubwinschoten.nl. Het diner begint om 17.45 uur. Vervolgens wordt van 19.00 tot 20.00 uur de betreffende uitzending van Tegenlicht op een groot beeldscherm vertoond. De discussie vindt aansluitend plaats, tot ongeveer 21.30 uur.

Meet-ups
De afgelopen jaren vonden in de provincie Groningen al enkele meet-ups plaats. Op het terrein van de voormalige Suikerunie in Groningen, in de Koekjesfabriek in Wedde en in Wongema te Hornhuizen. Na corona wordt de draad weer opgepakt. Deze volgende meet-up is dus in de Harbour Club Winschoten aan de Havenkade West 3. De toegang is geheel gratis. Meer algemene informatie over het televisieprogramma Tegenlicht en de meet-ups is te vinden op de website https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/meet-ups/kalender~mgnlDate=2023.05~.html?date=2023.05.25

25 mei 2023 MeetUp in Winschoten

De meet-up in Winschoten op 25 mei wordt georganiseerd door Reina Boels, in samenwerking met Wouter van de Kolk, voorzitter van de de stichting Zo Willen Wij Wonen ( website https://www.westers.nl/zowillenwijwonen-website . De initiatiefnemers van de coöperatieve vereniging UA ‘Goudvoormekaar’ zijn ook aanwezig. Goudvoormekaar is een initiatief van inwoners die met elkaar woongemeenschappen willen realiseren in Oost-Groningen / de gemeente Oldambt.
Voor meer informatie kunt u bellen met: telefoonnummer 06-21357195 (organisator Reina Boels).
Kosten voor deelname gebeurt op basis van waardebepaling achteraf. Tijdens de avond is er vooral veel ruimte voor dialoog, aan de hand van fragmenten uit de uitzending. De avond is vrij toegankelijk en iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen.

Initiatiefnemers (6) Zo Willen Wij Wonen

Goudvoormekaarhttps://www.westers.nl/goudvoormekaar
Burgerinitiatief coöperatieve vereniging ‘Goudvoormekaar’ gaat in Winschoten een woongemeenschap realiseren met duurzame, levensloopbestendige wooneenheden, een gemeenschappelijke tuin en binnenruimte. Met aandacht voor milieuvriendelijk wonen, goede voeding, aandacht voor elkaar en onze aarde. De woongemeenschap is er voor jong en oud.

Waardig Wonen http://www.waardigwonen.nl
‘Waardig Wonen’ biedt een thuis voor mensen met dementie in een gewone wijk of dorp. Opgericht door mantelzorgers van mensen met dementie, op een manier waarbij mensen met dementie kunnen blijven wonen in een eigen herkenbare omgeving. Elk huis biedt woonruimte aan maximaal vijf à zes mensen met dementie. Gewone eengezinshuizen met een liefdevol zorgteam dat 24 uur per dag voor hen aanwezig is in het huis.

Brokanthuishttps://www.brokant.nl
In een Brokanthuis wonen 20 tot 30 ouderen zelfstandig samen. Iedereen heeft de beschikking over een eigen appartement en daarnaast zijn er allerlei algemene ruimtes. De bewoners hebben grote zeggenschap over hoe het gaat in het huis. Brokant regelt de algemene zaken voor iedereen en kan naar behoefte ouderen individueel helpen. De missie is om alle ouderen de mogelijkheid te bieden te leven zoals ze dat willen en zoals dat bij hen past.

De-mens-plek
Dit initiatief gaat voor mensen met dementie, hun familie en verzorgers, een plek van leven maken. Het concept wordt ontwikkeld met ondersteuning van kunstenaars. Een leefbare plek waar het fijn is om te wonen, werken en verblijven of om op bezoek te gaan. Een plek die voortdurend wordt doorontwikkeld met de mensen die betrokken zijn en waar menselijkheid, menselijk contact en menselijke waarden altijd leidend zijn.

Woonborg Sappemeer
‘Woonborg Sappemeer’ is een concept om een bestaande monumentale boerderij te ontwikkelen tot een kleinschalige woonvorm voor ouderen. Een activerende en rustgevende woonomgeving waarin de relatie van het wonen met de natuur centraal staat met een tuininrichting met aansprekende objecten. Healing Environment vanuit een natuurlijke woonwijze. Eigen regie, extended family en activering zijn sleutelwoorden.

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen https://www.westers.nl/zo-woont-westerwolde?name=wonen
In Wedde, Vriescheloo en Veelerveen hebben bewoners de wens om langer te kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Bij het ontwikkelen van oplossingen zijn de woonwensen van inwoners het uitgangspunt. Deze woonwensen worden opgehaald door het uitzetten van vragenlijsten en het organiseren van thema-avonden en individuele gesprekken.
In de zomer van 2022 wordt alle data vertaald naar gerichte interventies in de dorpen om het langer blijven wonen in de dorpen mogelijk te maken. Inwoners en dorpsraden gaan vervolgens ook samen aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe vormen van wonen in de dorpen. Naast de fysieke omgeving gaat het hierbij ook over voorzieningen, zorg, welzijn en ondersteuning van buren, familie en vrijwilligers.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.