Belangenbehartiging in de Provincie Groningen voor kwetsbare mensen en ook voor mensen met dementie – Focusbrieven of met elkaar in gesprek en dialoog?

Belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers vindt plaats door een aantal organisaties. De belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers worden behartigd door organisaties die er voor iedereen zijn maar ook door specifieke organisaties. U kiest regelmatig uw belangenbehartiger bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook zijn er ouderenorganisaties of ouderenbonden. Participatie en medezeggenschap is – of behoort zo te zijn volgens de wet – geregeld bij de instellingen die welzijn en zorg bieden.

Er zijn ook belangenorganisaties die voor iedereen (dus ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers) actief zijn maar ook meer specifieke belangenorganisaties. Meer informatie op
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/onafhankelijke-clientondersteuning-belangenbehartiging/belangenbehartiging/

Participatie, medezeggenschap en cliëntenraden
Participatie, meedoen bij zaken die belangrijk voor cliënten zijn, kan gaan over individuele zaken, zoals het maken van afspraken en het opstellen van het hulpverleningsplan of (zorg)leefplan, maar bijvoorbeeld ook over zaken die een groep cliënten raken, zoals het opstellen van huisregels of een klachtenregeling.

En dan zijn er ook nog zaken die buiten de instelling geregeld worden waar cliënten invloed op kunnen hebben, zoals het beleid dat de gemeente of het rijk.

Alzheimer Nederland stelt jaarlijks zogenaamde focusbrieven op voor de zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten.

Aan de hand daarvan kunnen de zorgkantoren kijken of de verbeteringen die verpleeghuizen willen doorvoeren ten goede komen aan de bewoners van deze instellingen. Voor de gemeenten zijn er 10 punten waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen meedoen. De persoon met dementie wil graag onderdeel uitmaken van zijn omgeving. De mantelzorger wil het zo lang mogelijk volhouden. Daarom zijn juist bij dementie preventieve maatregelen en maatwerk nodig. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan mantelzorgondersteuning, dagbesteding en respijtzorg. voor de zorgverzekeraars houdt Alzheimer Nederland ook een pleidooi: Hierbij zijn de behoeften van mensen met dementie ook het uitgangspunt voor een goede basiszorg vanuit de ZvW. Lees meer op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wet-en-regelgeving-en-beleid/wet-en-regelgeving/ of op https://www.alzheimer-nederland.nl/

Vraag: Focusbrieven en beleidsnota’s op landelijk niveau of een dialoog op lokaal niveau in de wijken en de dorpen.
Elk signaal heeft zijn eigen betekenis. De woorden en begrippen in beleidsnota’s en focus – of andere brieven zijn “informatie” en zijn geen “communicatie”. Het begrip dagactiviteiten of respijtzorg of casemanager dementie zijn “holle en betekenislege” woorden als we het gesprek op lokaal niveau niet met elkaar voeren.

Mijn schoonvader weet helemaal niet (gelukkig maar) wat een casemanager dementie is; ook niet wat “dagactiviteiten” of “respijtzorg” is. Hij kan wel aangeven dat hij een beetje ondersteuning nodig heeft omdat de “wereld” om hem heen – ook met al die wet- en regelgeving en procedures – ingewikkeld is geworden. Hij wil ook graag een leuke dag blijven houden maar ziet ook wel in dat het “autorijden zelf” niet meer gaat en dat de PC en het internet toch wel ingewikkeld wordt. Mantelzorg? Geen idee maar ziet wel dat zijn vrouw en dochters wel heel veel moeten doen.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.