GEEF OUDEREN HUN STEM TERUG – Onderteken het Manifest van de studenten die zorgzaam inhoud en vorm gaven aan participatie

Onderteken het manifest op https://geefouderenhunstemterug.nl/
In het manifest ‘ Geef ouderen hun stem terug’ pleit een groep studenten voor betere ouderenzorg. Twee jaar lang woonden zij samen met ouderen in verzorgingshuis Tuindorp-Oost in Utrecht. Wat de studenten daar zagen, verontruste hen zeer. Verplegend personeel ging gebukt onder werkdruk en had nauwelijks tijd voor de ouderen en bestuurders waren druk bezig met van alles en nog wat, behalve de leefomstandigheden van de bewoners. Het manifest dat maandag 18 februari is overhandigd aan zorginstantie Careyn stelt dat er meer is dan protocollen naleven, rapporten opstellen en beleidsstukken maken.
Afgelopen december moesten de studenten het verzorgingshuis verlaten. Careyn heeft namelijk andere plannen met de locatie. Plannen die ouderen dwingen om twee keer te verhuizen binnen een tijdsbestek van anderhalf jaar. Als het aan de initiatiefnemers ligt, gaat de zorginstelling naar de ouderen luisteren. En maakt het samen met de ouderen besluiten, niet over de hoofden van. Het manifest van de studenten is niet alleen gericht aan Careyn, maar aan iedereen die iets met de ouderenzorg te maken heeft: de overheid, samenleving en alle andere zorginstellingen.

Het Manifest
GEEF OUDEREN HUN STEM TERUG – Onderteken het Manifest
Twee jaar woonden wij, jongeren, tussen de ouderen in verzorgingshuis Tuindorp-Oost in Utrecht. Dit uit nood geboren project was uniek: twee generaties die normaal niet bij elkaar leven, woonden als goede buren samen.
In die twee jaar hebben we gezien wat er misgaat in de ouderenzorg. Daarom voeren wij actie met de ouderen. De problemen van Tuindorp-Oost kenmerken meer zorginstellingen in Nederland. Daarom dit manifest, om onze ervaringen met onze ouderen te delen.

1. Het gaat om de kwaliteit van leven, niet alleen om de kwaliteit van zorg
In Tuindorp-Oost leidde het inspectiebezoek tot meer checklists, overleggen en ‘last minute’ trainingen, zodat voldaan kon worden aan de inspectie-voorwaarden. Zo komt de nadruk op de kwaliteit van zorg, maar wordt de kwaliteit van leven vergeten. Niemand wil zo oud worden: vraag de ouderen wat ze willen, hoe ze de zorg ervaren en neem dat net zo serieus als een goed inspectierapport. Goede zorg is meer doen dan het strikt noodzakelijke. In de zorg moet daar tijd voor zijn.
2. Geef de ouderen hun stem terug
Daarom is het belangrijk om naar ouderen te luisteren. Zorginstellingen besluiten nu over in plaats van met ouderen wat het beste voor hen is. Onze ervaring is dat ouderen die actief betrokken worden bij beslissingen goed kunnen meedenken. Luister daarom goed naar ouderen: jij wilt toch ook zelf bepalen hoe je leeft, eet, verzorgd wordt en wanneer (en of) je verhuist?
3. Geef de zorgmedewerkers hun verantwoordelijkheid terug
Niet alleen naar ouderen, ook naar zorgmedewerkers wordt niet geluisterd. Terwijl juist hun ervaringen leidend moeten zijn. Ouderenzorg bestaat uit meer dan protocollen, rapporten en beleidsstukken. Iedere oudere is uniek en hun verzorgenden kennen ze als geen ander. Leg de verantwoordelijkheid daarom bij zorgmedewerkers.
4. Bestuurders, wees betrokken bij de ouderen, hun naasten en de zorgmedewerkers
Bestuurders staan ver weg van de realiteit in de zorginstellingen. In Tuindorp-Oost kwamen managers uitleggen dat alles wel in orde was, terwijl de onvrede van de muren afdroop. Bestuurders weten niet precies wat er speelt, toch bepalen zij het zorgbeleid. Het wordt tijd dat bestuurders weer in contact komen met medewerkers, ouderen en hun naasten, en niet pas als het misgaat.
5. Zorg voor een lange termijn visie
Wij hebben veel wisselingen in bestuurslagen meegemaakt en verbazen ons over de hoeveelheid verschillende inzichten en vormen van bestuur. Managers die beslissingen nemen zijn vaak tijdens de uitvoer alweer weg. Dit komt de kwaliteit van leven en zorg niet ten goede.
6. Zorg voor continuïteit in de zorg
Een hoge werkdruk en ziekteverzuim zorgen voor een groot verloop onder zorgmedewerkers. Voor ouderen is het iedere dag weer een verrassing wie aan hun bed staat. Wil jij iedere dag gewassen worden door een vreemde?
7. Bestrijd de eenzaamheid én het huisvestingsprobleem
Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Een woonvorm waarbij jongeren tussen ouderen wonen biedt oplossingen: levendigheid, goede gesprekken en hechte vriendschappen. Samenleven draagt bij aan het welzijn van ouderen en creëert woonmogelijkheden voor jongeren.

Wij komen op voor de belangen van ouderen
Wij pleiten er dan ook voor dat de ouderen weer voorop komen te staan in de ouderenzorg. Organiseer tijd en ruimte voor elkaar: iedereen is daarbij gebaat. Met dit manifest roepen wij zorginstellingen, de politiek en maatschappij op tot veranderingen. Alleen als wij met z’n allen opkomen voor onze ouderen, onze dierbaren, onze opa’s en oma’s, dan is er verandering mogelijk!
Meer info op https://geefouderenhunstemterug.nl/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.