Coalitieakkoord van de gemeente Het Hogeland ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Het coalitieakkoord van Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en de PvdA van de toekomstige gemeente Het Hogeland ligt er.

De koers: een toegankelijke gemeente dichtbij inwoners. Voor de komende collegeperiode staan een nieuwe zorgvisie en woonvisie op het programma. Preventie, betaalbare zorg, een participatieve samenleving, gezond oud kunnen worden in de eigen omgeving en betaalbare zorg zijn de speerpunten. Mensen willen en moeten langer thuis kunnen blijven wonen.

Nieuwe zorgvisie

Het Hogeland stelt deze raadsperiode een nieuwe zorgvisie vast, waarin zij inzet op preventie en gezond ouder worden in de eigen omgeving, met voor iedereen toegang tot betaalbare zorg.

Mensen moeten én willen langer thuis blijven wonen. Daarvoor is goede basiszorg van het grootste belang. Maar in het dunbevolkte gebied staan de zorgvoorzieningen onder druk.

In de op te stellen zorgvisie wordt in samenwerking met zorgpartijen uitgewerkt hoe de zorg van de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. Daarbij wordt ook gekeken naar het aantrekken van 1.5- lijnszorg naar de gemeente, waarbij samen met zorgpartijen een centrum opgezet wordt waar een aantal specialismen spreekuur hebben, waar gediagnosticeerd en behandeld kan worden en kleine operaties verricht worden.

De versterkingsopgave voor zorggebouwen geeft hierbij de nodige kansen. Zo kan bijvoorbeeld in Uithuizen een aantal zorgvoorzieningen worden samengevoegd tot één sterk zorgcentrum. Ook in Winsum wordt er nieuwgebouwd en zal met de Tirrel een mooi toekomstbestendig complex met wonen, zorg, scholen en voorzieningen worden gerealiseerd.

Ook zet de gemeente in op beschutte, kleinschalige woonvormen voor ouderen, daar waar er behoefte aan is. Een goede mogelijkheid zijn de coöperatieve vormen zoals die zijn ontstaan in Kloosterburen en Warffum.

Ook wil de gemeente de transformatie van de zorg verder vormgeven door bijvoorbeeld algemeen toegankelijke voorzieningen te realiseren, zoals vormen van dagbesteding voor ouderen en mensen met dementie. Dat voorkomt de behoefte aan zwaardere zorg.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.