Hoe gaat met de mantelzorgers voor mensen met dementie in de provincie Groningen? De antwoorden vindt u in de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van de regio Groningen en Infographic Dementiemonitor Mantelzorg 2018 – Provincie Groningen

Alzheimer Nederland heeft er samen met de belangenbehartigers van de afdeling Groningen, het Netwerk Dementie Groningen, de Alzheimer Cafe’s, de Steunpunten Mantelzorg, de gemeenten en veel andere organisaties veel werk van gemaakt om een hoge respons te krijgen. Het aantal ingevulde vragenlijsten is niet meer dan 44 geworden vanuit de gehele Provincie Groningen. De enquête is geen doel op zich. Toch valt wel op dat er een zeer lage respons is waarbij de reacties ook niet per gemeente te herleiden zijn. De resultaten zijn ook niet nieuw. Immers, in de Provincie Groningen worden al regelmatig onderzoeken gehouden naar de inzet en belasting van mantelzorg. Ook zijn er landelijke onderzoeken zoals van het SCP. Vrijwel alle gemeenten zijn al bezig met mantelzorgbeleid of ondersteuning. Gaat het dan altijd goed. Neen, incidenten – hoe vervelend ook – zullen blijven bestaan. Door op lokaal gemeentelijk niveau met elkaar in gesprek te blijven over de vragen die mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben, is maatwerk mogelijk en is ook het echte verhaal achter de “getalletjes en cijfertjes” van een enquête duidelijk. We wisten al dat mensen met dementie behoefte hebben aan ondersteuning en dat goede voorlichting nodig blijft. Ook dat mantelzorgers behoeft hebben aan goede ondersteuning en respijtzorg. Wat dan nodig is? Op lokaal gemeentelijk of wijk- of dorpsniveau met elkaar in gesprek blijven.
Meer informatie over mantelzorg in de Provincie Groningen op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/mantelzorg-ondersteuning-mantelzorgers/mantelzorg-ondersteuning/ waar ook de resultaten van de Dementiemonitor 2016 en 2018 staan.
Meer informatie in het Rapport Dementiemonitor Mantelzorg 2018 – Regio Groningen (provincie)  en de  Infographic Dementiemonitor 2018 – Regio Groningen (provincie)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.