Het Westerkwartier – mantelzorg en voorzieningen ouderenproof in het coalitie akkoord

Uit het akkoord: “Wij zijn een sociale gemeente. We hebben ook initiatiefrijke samenleving, waar ruimte voor innovatie en waarin zorg is voor onze kwetsbare inwoners. We nemen de zorg echter niet altijd over. Want het vergroten van de eigen kracht en de zelfredzaamheid past ook bij ons. Als mensen zich niet zelfstandig kunnen redden, is de gemeente er als vangnet om te helpen.
Wij zien in onze gemeente een diep geworteld sociaal gevoel en dat koesteren we. Mensen zien elkaar staan.

Bij het zoeken naar urgentie kijken we naar de bestaande voorzieningen en willen voorkomen dat die vraag nog verder toeneemt. Daarom leggen wij het accent van ons beleid op snelle preventie en lichte vormen van ondersteuning.
Deze transformatie moet de komende jaren in het Westerkwartier verder vorm krijgen. Wij willen met de inzet van wijkteams actief positieve gezondheid bevorderen. De samenwerking tussen (verborgen) problemen zoals eenzaamheid, opsporen en verhelpen. Wij nodigen onszelf uit aan de keukentafel om met onze inwoners in gesprek – de huisartsen speelt hierbij een belangrijke rol – te gaan over hun zorgvraag. Daarbij is zingeving een belangrijk en bespreekbaar onderwerp.

Mantelzorg en respijtzorg
Mantelzorgers ervaren veelal druk, overbelasting is een risico. Daarom is ondersteuning op maat nodig.
Wij willen een integrale aanpak maken voor mantelzorgers en vrijwilligers, in gezamenlijkheid.

Wij hebben specifieke aandacht voor onze ouderen. Wij willen nadrukkelijk de aandacht voor een nieuwe dienstverlening die ‘ouderenproof’ moet zijn. Respijtzorg krijgt hierin ook aandacht.

Verder hebben wij aandacht voor de bevordering om ouderen zo nodig meer digitaal vaardig te laten worden en aandacht voor de gezondheid van onze inwoners. Daarin leggen wij nadruk op gezonde voeding en sport”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.