De specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn ingaande 2020

Meer ouderen en meer mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen.

Expertise is daarbij nodig; de specialist ouderengeneeskunde – tot nu toe vooral werkzaam in de intramurale verpleeghuizen – zal daar zeker een goede bijdrage aan kunnen geven.
Bijvoorbeeld in het kunnen omgaan met ander gedrag, het beperken van medicatie (polyfarmacie), advisering in onveilige situaties zonder te grote vrijheidsbeperking; in dialoog over wel of niet te accepteren (val)risico’s als daarmee welzijn beter blijft.

Kortom, aan de slag in de sociale wijkteams in de Provincie Groningen en/of WIJ-teams in de gemeente Groningen.

Lees meer in de kamerbrief VWS kamerbrief-over-overheveling-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-patientgroepen 27 mei 2019  en de achterliggende Rapportage Gebruik en ervaringen Tijdelijke-subsidieregeling-extramurale-behandeling VWS SIGNIFICANT 2015 – 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.