Gemeente Leek subsidieert de welzijnsorganisatie om activiteiten uit te voeren zoals het Alzheimer Café, dementheek, bezoekdienst dementie, lotgenotengroepen, geheugenkoor en de memorywalk om zo een dementievriendelijke gemeente te blijven – December 2016

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO-middelen besteed worden en hoe dementievriendelijke de gemeente is, luidt dat in Leek in 2015 minder WMO-geld is besteed dan de gemeente van het Rijk ontving. De gemeente is blijven uitgaan van de vraag van de inwoners waarbij er ook nog sprake was van overgangsrechten, zodat niet zichtbaar werd of deze mensen ook nog een beroep op de WMO gingen doen. Het jaar 2015 wordt daarom als een overgangsjaar beschouwd. Het overschot is als reserve voor het sociaal domein in 2016 aangehouden.

Bij een individuele vraag bij het WMO-zorgloket, worden mensen uitgenodigd voor het keukentafelgesprek. De WMO-consulenten hebben een goede samenwerking met Team 290, de GGZ POH van de huisartsen, de casemanagers van de thuiszorg, buurtwerkers en wijkverpleegkundigen. De gemeente subsidieert de welzijnsorganisatie om activiteiten uit te voeren zoals het Alzheimer Café, dementheek, bezoekdienst dementie, lotgenotengroepen, geheugenkoor en de memorywalk.

Het Westerkwartier is aangesloten bij het netwerk dementie – deelnemers Vredewold, TSN, Zonnehuis, Alzheimercafé, Steunpunten Welzijn, Team 290, Wijkverpleegkundigen – zodat de gemeente goed op de hoogte is en blijft van de ontwikkelingen. De gemeente ziet daar ook het belang van in door de toename van het aantal mensen met dementie. In het netwerk dementie wordt bevorderd dat gemeenten dementievriendelijk zijn en blijven. Het Netwerk Dementie Groningen schuift hierbij aan. Het netwerk geeft ook twee keer per jaar een nieuwsbrief uit.

De gemeente zet verder in op zoveel mogelijk zelfstandige en redzame inwoners. De inwoners hebben ook oog voor hun eigen leefomgeving. De gemeenschap is “samen voorzienend” met – waar nodig – professionele ondersteuning. Die ondersteuning vindt bijvoorbeeld plaats in niet geïndiceerde dagopvang, het bezoeken van alle 75-plus inwoners, het aanbieden van cursussen aan de supermarkt, de opening van een 2de buurthuiskamer (nu ook in Zuidhorn).

Ook worden bijenkomsten gehouden zoals in het Alzheimer Café en bijeenkomsten voor mantelzorgers met als “Thema hoe om te gaan met dementie en veranderend gedrag”. Ook worden er fittesten afgenomen bij inwoners vanaf 55-plus; bewegen vindt de gemeente een goede manier om dementie te voorkomen en/of symptomen uit te stellen of te vertragen. De wethouder WMO en de beleidmaker WMO hebben de training samen dementievriendelijk gedaan. De raadsleden en WMO-consulenten zijn gestimuleerd de training te gaan doen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.