Gemeente Zuidhorn werkt nauw samen in het dementienetwerk Westerkwartier om zo een dementievriendelijke gemeente te blijven – November 2016

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO-middelen besteed worden en hoe dementievriendelijke de gemeente is, luidt dat in Zuidhorn in 2015 minder WMO-geld is besteed dan de gemeente van het Rijk ontving. Onder meer een lagere uitgave bij de persoonsgebonden budgetten voor de WMO/AWBZ en jeugd, cliëntondersteuning algemeen en mantelzorg. Het overschot is als reserve voor het sociaal domein in 2016 aangehouden.

Bij een individuele vraag bij het WMO-zorgloket, worden mensen uitgenodigd voor het keukentafelgesprek. De WMO-consulenten hebben een goede samenwerking met Team 290, de GGZ POH van de huisartsen, de casemanagers van de thuiszorg, buurtwerkers en wijkverpleegkundigen. Er zijn geen problemen met vervoer en er zijn geen klachten over adequate dag voorzieningen, begeleiding en ondersteuning. Naast maatwerk voorzieningen zijn er diverse initiatieven ontwikkeld met als doel tijdige signalering. Voorbeelden zijn de Buurthuiskamer in Aduard, Alzheimer Café, mantelzorgavonden en niet geïndiceerde dagopvang.

Het Westerkwartier is aangesloten bij het netwerk dementie – deelnemers Vredewold, TSN, Zonnehuis, Alzheimercafé, Steunpunten Welzijn, Team 290, Wijkverpleegkundigen – zodat de gemeente goed op de hoogte is en blijft van de ontwikkelingen. De gemeente ziet daar ook het belang van in door de toename van het aantal mensen met dementie. In het netwerk dementie wordt bevorderd dat gemeenten dementievriendelijk zijn en blijven. Het netwerk geeft ook twee keer per jaar een nieuwsbrief uit.

De gemeente zet verder in op zoveel mogelijk zelfstandige en redzame inwoners. De inwoners hebben ook oog voor hun eigen leefomgeving. De gemeenschap is “samen voorzienend” met – waar nodig – professionele ondersteuning. Die ondersteuning vindt bijvoorbeeld plaats in niet geïndiceerde dagopvang, het bezoeken van alle 75-plus inwoners, het aanbieden van cursussen aan de supermarkt, de opening van een 2de buurthuiskamer (nu ook in Zuidhorn).

Twee leden van het College Burgemeester en Wethouders en de 2 WMO-beleidsmakers hebben de training op dementievriendelijke samenleving gedaan. De raadsleden en WMO-consulenten zijn gestimuleerd de training te gaan doen.

De gemeente gaat verder in het ontwikkelen van een dementievriendelijke gemeente door ook extra aandacht – samen met het Platform Hattinge Verschure en Mezzo – te besteden aan mantelzorgbeleid.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.