Delfzijl binnenkort dementievriendelijke gemeente – Februari 2017

Het college van B&W van de gemeente Delfzijl legt haar gemeenteraad een plan van aanpak voor om van Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Doel van het plan is om het voor alle inwoners met geheugenproblemen en hun mantelzorgers makkelijker te maken om de weg naar passende ondersteuning en zorg in de gemeente te vinden.
Aanleiding voor het plan was een motie van Fractie 2014. In de motie vroeg Fractie 2014 om van Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Alle partijen in de Delfzijlster gemeenteraad steunden de motie.
“Het is belangrijk voor een gemeente als Delfzijl om aandacht te schenken aan dementievriendelijkheid”, stelt wethouder Meindert Joostens. “Delfzijl is een vergrijzende gemeente en leeftijd is een belangrijke risicofactor voor dementie.” In 2015 telde de gemeente 550 inwoners met dementie en 2500 inwoners van 75 jaar of ouder. De komende jaren gaan deze aantallen naar verwachting fors toenemen. Dit terwijl het inwonersaantal van de gemeente afneemt. Daarbij maken de veranderingen in de zorg dat inwoners met dementie langer thuis wonen. Het wordt steeds moeilijker om een indicatie te krijgen voor een verpleeghuis ook als mensen dementie hebben.
De gemeente heeft als voorbereiding op het plan gesprekken met diverse experts gevoerd. Waaronder Stichting Alzheimer Nederland en Zonnehuisgroep Noord. Het plan omvat drie stappen: als gemeente deelnemen in een regionaal dementienetwerk, zorgen voor goede publieksinformatie en begeleiding op maat mogelijk maken. Jaarlijks wil de gemeente bijvoorbeeld een forum organiseren voor gemeente, professionals en mantelzorgers. Daarnaast wil zij inwoners gaan wijzen op informatie over dementie via het WMO loket en medewerkers trainen in dementievriendelijkheid. Ook de winkeliers wil de gemeente vragen een onlinecursus te volgen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.