Mensen met dementie Groningen LOGO POST
Westerkwartier

Gemeente Leek subsidieert de welzijnsorganisatie om activiteiten uit te voeren zoals het Alzheimer Café, dementheek, bezoekdienst dementie, lotgenotengroepen, geheugenkoor en de memorywalk om zo een dementievriendelijke gemeente te blijven – December 2016

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO-middelen besteed worden en [lees meer]