Kiezen voor wonen als het thuis niet meer gaat. Grijpskerk – De Nieuwe Wierde en dementievriendelijk Grijpskerk

Kunnen blijven leven en wonen in de eigen omgeving waar je geboren en getogen bent.

“Bij continuering van het bestaande beleid, inclusief de sterkere nadruk op de eerste lijn, moeten er tot 2030 tenminste 104 verpleeghuizen voor 200 bewoners bij komen in Nederland. Of wie kleinschalig denkt, 1.040 voor 20 bewoners”. Hoe gaat dat uitpakken in de Provincie Groningen?! Alleen aandacht voor de grootschalige verpleeghuizen met daarin ook kleinschalig wonen of kiezen we voor “onder op” dat kleinschalig wonen in de eigen omgeving mogelijk is en blijft al het thuis niet meer haalbaar is?”.

In Grijpskerk en omgeving biedt de NNCZ verschillende diensten aan en werken zij nauw samen met de dorpscoöperatie. Kleinschalig wonen voor ouderen en mensen met dementie als het thuis niet gaat; tegelijk werken aan dementievriendelijk Grijpskerk.

Citaat uit de informatie van NNCZ:
De Nieuwe Wierde heeft 58 appartementen waarvan twee echtparenkamers. Uw appartement kunt u naar eigen smaak en stijl inrichten. Er is 24 uur per dag zorg, ondersteuning en behandeling. De Nieuwe Wierde is een multifunctioneel centrum voor het dorp waar alle inwoners van Grijpskerk e.o. welkom zijn en gebruik kunnen maken van voorzieningen als restaurant, bibliotheek, fysiotherapie etc. Ook het verbinden van informele zorg (geleverd door mantelzorgers, vrijwilligers en dorpsgenoten) en professionele zorg kan door deze intense samenwerking goed worden vormgegeven, waardoor we samen tot meer in staat zijn dan ieder voor zich.

Een deel van de cliënten in De Nieuwe Wierde wonen vanwege hun aandoening in kleine woonleefgroepen, waarmee privacy van het eigen appartement gecombineerd wordt met de structuur, opvang, veiligheid en de dagelijkse activiteiten binnen de woonleefgroep. De overige bewoners hebben een eigen appartement en maken indien gewenst gebruik van de algemene ruimtes in het MFC voor ontmoeting, samen eten en activiteiten. Een deel van het gebouw is bedoeld voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben en daarna weer naar huis gaan.

Meer info op https://nncz.nl/

Werken aan dementievriendelijk Grijpskerk
Wat betekent dat precies; dementievriendelijk? En hoe kun je dat zijn als dorp? In Grijpskerk weten ze daar antwoord op en streven ze er naar uiteindelijk de titel ‘Meest dementievriendelijk dorp van Nederland’ toe te kunnen voegen aan de plaatsnaam met als achterliggend doel dat ook mensen met een vorm van dementie een waardevol bestaan kunnen houden in hun eigen vertrouwde woongemeenschap. In een gesprek met Lida de Boer van de gebiedsraad van de NNCZ en wijkverpleegkundige Jessica van der Eide-Puister wordt duidelijk dat een dorp met zijn middenstand, ondernemers en inwoners samen veel kan doen om de titel uiteindelijk te verdienen.                                                                                                                                                                                                         Meer informatie in het magazine https://nncz.nl/wp-content/uploads/2019/03/NNCZ-Dichtbij-magazine-voorjaar-2019.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.