Beleidsadviseurs WMO-gemeente Groningen slagen voor de training samen dementievriendelijk – November 2016

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO-middelen besteed worden en hoe dementievriendelijke de gemeente luidt, dat in Groningen de WMO-middelen goed besteed worden.
Het beleid is dat iedereen – dus ook mensen met dementie – meetelt en mee kan doen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen terecht bij de beroepskrachten van het WIJ-team. De WIJ-teams werken nauw samen met de huisartsen en de wijkverpleegkundigen. Een voorbeeld is hoe in Vinkhuizen het WIJ-team nauw samenwerkt met de huisartsengroep De Vuursteen, wijkverpleegkundigen en casemanagers.

De WIJ-teams krijgen scholing en training waarbij de website www.samendementievriendelijk.nl concrete tips en adviezen geeft. De beleidsadviseurs WMO hebben de training met goed resultaat afgelegd.

De gemeente Groningen werkt nauw samen met Humanitas die mantelzorgondersteuning biedt. De wijkbedrijven/sociale wijkondernemingen bieden steeds meer mogelijkheden bij ondersteuning voor klussen, tuinonderhoud en boodschappen. Er zijn ontmoetingscentra van Dignis en er is het inloophuis het Odensehuis. Het Team 290 en de taak en rol casemanagers van de thuiszorgorganisaties zijn bekend.
Tot slot, de gemeente Groningen draagt het gedachtengoed van de dementievriendelijke gemeente een warm hart toe.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.