Wethouder Usmany van Appingedam beantwoordt vragen over dementievriendelijk beleid – Oktober 2016

De gemeenteraad Appingedam heeft het College van Burgemeester en Wethouders een reactie gevraagd op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen, waarin gevraagd wordt hoe de WMO middelen besteed worden en hoe dementievriendelijke de gemeente is.
De brief is geagendeerd in de raadsvergadering van 13 oktober, waarbij vanuit de raad de vraag ‘Is Appingedam dementievriendelijk” is gesteld aan de wethouder Usmany.

De wethouder geeft als antwoord dat de gemeente bezig is het voorliggende veld in te richten om tijdig met signalen aan de slag te kunnen gaan, omdat zij ook bewust is van de toename van mensen met dementie. Daarbij is er ook aandacht dat medewerkers voldoende geschoold worden. In juni is het ontmoetingshuis voor mensen met dementie – gebaseerd op het Odensehuis – geopend in Appingedam voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Appingedam heeft al de Zorgbalie waar de gemeente nauw bij betrokken is. Daar is ook een POH-GGZ gevestigd, zodat daar de expertise dementie aanwezig is. De mantelzorgers kunnen ook terecht bij het steunpunt mantelzorg. Er is een mantelzorgarrangement dat signalen kan doorgeven bij de zorgbalie. Daarnaast wordt nagedacht over de ontwikkeling van andere arrangementen om een passend antwoord te hebben op de groei in dementie.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.