Paul Jansen nam een 100 inwoners van Delfzijl mee in de inzichten uit de Wondere Wereld van Dementie

Op dinsdag 13 november 2018 bezochten een 100-tal mensen de informatiemarkt over dementie in Delfzijl in het congrescentrum De Molenberg. Zij weten nu nog beter wat er aan ondersteuning mogelijk is en kregen een informatie op hun vragen.

Wethouder Joostens vertelde dat deze bijeenkomst de tweede bijeenkomst publieksvoorlichting is. Ook wordt er vanuit een aantal werkgroepen met professionals, mensen met dementie en hun mantelzorgers gewerkt aan informatievoorziening en dagactiviteiten. Zo is onlangs De Kajuit geopend waar ook mensen met dementie welkom zijn voor ontmoeting en een kopje koffie. Een aantal scholingen zijn gedaan aan bijv. de WMO-consulenten en de medewerkers in de groenvoorzieningen. Ook is het project Dement Talent gestart met als doel dat ook mensen met dementie zelf actief blijven en meedoen in de samenleving. Talentvolle vrijwilligers met dementie krijgen een bij hen passend dagbesteding als vrijwilliger zoals in een buurtcentrum, bij sportverenigingen, in het onderwijs, groenonderhoud, voorlezen op scholen, actief blijven bij kerken of bijv. piano spelen in een koor. De SWD (Stichting Welzijn en Dienstverlening) in Delfzijl voert het project uit. Meer informatie over De Kajuit en Dement Talent op https://www.s-w-d.nl

Wethouder Joostens

We doen dit allemaal om Delfzijl nog meer dementievriendelijk te krijgen en te houden nadat de gemeenteraad een motie indiende “Gemeente Delfzijl dementievriendelijk”. Hij benadrukte nogmaals:  “Het is belangrijk voor een gemeente als Delfzijl om aandacht te schenken aan dementie. Het aantal ouderen neemt toe en de leeftijd stijgt. Dit is een belangrijke risicofactor voor dementie. Daarbij maken de veranderingen in de zorg dat inwoners met dementie langer thuis wonen. In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. We willen onze inwoners hierbij zoveel mogelijk ondersteunen”. Hij schetste daarbij een voorbeeld uit zijn eigen privé leven waarna hij Paul Jansen het woord gaf.

Hij stelde gelijk al aan de orde dat het woord Alzheimer en het woord Dementie niet gelijk aan elkaar zijn.
De ziekte van Alzheimer is atrofie van de hersenen. De begrippen Alzheimer en Dementie worden door elkaar gebruikt. Als je Alzheimer hebt, dan hoef je nog geen dementie te hebben.
De ziekte van Alzheimer is atrofie van de hersenen “afname van het aantal cellen en/of afname van de celfunctie”.
Het Dementie syndroom is blijvende afname van het geheugen plus afname van minstens één andere cognitieve functie zoals taalgebruik, dingen kunnen uitvoeren, dingen herkennen en dingen organiseren. En zodanig dat het dagelijks leven erdoor wordt beïnvloedt.

Paul Jansen: “We hadden volgens hem met elkaar stilzwijgend afgesproken dat we de termen ‘Ziekte van Alzheimer’ en ‘Dementie’ door elkaar (kunnen) gebruiken en dat die begrippen over hetzelfde gaan. Nieuwe neurologische inzichten laten ons weten dat deze twee termen echter zeker niet uitwisselbaar zijn. Dat is goed nieuws en er zijn belangrijke redenen om daarom die twee begrippen vanaf nu nog verder uit elkaar te gaan houden. Niet alleen maar omdat de begrippen twee ongelijksoortige dingen aanduiden, namelijk de ziekte Alzheimer en het dementie syndroom want dat wisten we al lang (ook al noemen veel mensen dementie een ziekte). Er is echter tot nu toe altijd gedacht dat de Ziekte van Alzheimer zonder uitzondering en ‘automatisch’ tot dementie leidt, en het nieuwe inzicht vanuit de neurologie, gebaseerd op zeer degelijk wetenschappelijk onderzoek, is dat het automatisme van ‘als Alzheimer dan dementie’ lang niet altijd klopt”. Meer informatie in zijn blog pauljansen.eu/alzheimer-is-geen-dementie en zijn website https://www.dementiewijs.nl

De 8 inzichten vanuit de wondere wereld van dementie

De 8 inzichten van Dr. Anneke van der Plaats liet hij de revue passeren. Vooral de bewustwording dat mensen met dementie “niet in ons hier en nu” leven maar in “hun eigen hier en nu” van veel jaren geleden was een eyeopener. Als we het over kunnen omgaan met mensen met dementie hebben, is het vooral aan ons om ons zelf  te kunnen verplaatsen in hun “hier en nu” en niet dat van ons. Een zeer informatief filmpje laat de inzichten van dr. Anneke van der Plaats zien die zij vanuit de neurowetenschappen heeft opgedaan over hoe onze hersenen werken en wat dit betekent voor mensen met dementie. “Als je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is, voor mensen met dementie. Daar hoef je geen neurowetenschapper voor te zijn, iedereen kan dat leren. Vaak is de oplossing veel dichterbij dan we dachten”.

Bijvoorbeeld: “Als iemand altijd op een toilet heeft gezeten met een “stortbak met een touwtje” , moet je niet vreemd op kijken dat iemand niet weet hoe een modern hangtoilet werkt met twee knoppen om door te spoelen”. Of, als iemand altijd gewend is eerst buiten en sigaretje te roken na het opstaan, moet je niet vreemd opkijken dat hij zich “verzet” in een verpleeghuis met “mijnheer Jansen, het is tijd om op te staan; het eten staat al klaar; vlug even douchen en daarna gaan we wel even naar buiten”.

Zie ook het filmpje  https://www.dementie-winkel.nl/website/index.php?TreeItem=697579&NewsItem=43643

Dr. Anneke van der Plaats over de toepassing van haar gedachtegoed over Dementie in de praktijk, met name de zgn. ‘beleefplekken’ kunt u zien op
https://www.youtube.com/watch?v=jDtZiC5Gkh0

Meer informatie ook op deze website
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/dementie/visie/
en
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/dementie/verhalen-van-mensen-zelf/

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.