Subsidie ZonMW voor lokale aanpak Versterking aanpak eenzaamheid

Vanuit het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  ZonMw de opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Deze opdracht voeren wij uit binnen ons programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Bron en informatie ZonMW 22 augustus 2019.

Voorbeelden van ontmoetingen leest u in Coalitie-erbij-2018-inspiratiebrochure Ontmoetingen

Actieprogramma’s
Het actieprogramma Een tegen Eenzaamheid  (zie https://www.eentegeneenzaamheid.nl/ ) vloeit voort uit het Pact voor de Ouderenzorg ( zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/08/pact-voor-de-ouderenzorg ) dat het ministerie van VWS in 2018 heeft gelanceerd. Vanuit dit Pact werken verschillende organisaties samen om – met actieprogramma’s – een aantal nijpende problemen waar ouderen mee te kampen hebben, aan te pakken. Hiervan is eenzaamheid er één. De andere twee actieprogramma’s zijn Langer Thuis ( zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/15/programma-langer-thuis ) of lees direct  Programma langer thuis VWS juni 2018 en Thuis in het verpleeghuis (zie  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/thuis-in-het-verpleeghuis ) of lees direct Programma Thuis in het Verpleeghuis VWS juni 2018

Eenzaamheid onder ouderen: vormen, oorzaken en gevolgen
Eenzaamheid is vaak een ingewikkeld probleem. We onderscheiden drie vormen van eenzaamheid: sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid. Existentiële eenzaamheid gaat over zingeving en over vragen als: wat voeg ik nog toe aan de maatschappij en hoe verhoud ik mij tot mijzelf en anderen? De oorzaken van eenzaamheid – onder ouderen – zijn verschillend en lopen uiteen van het verlies van naasten en het verslechteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot een gevoel van ‘buiten de samenleving staan’. De gevolgen van eenzaamheid zijn vaak ingrijpend.

Subsidiemogelijkheden voor startende en bestaande lokale initiatieven
De eerste subsidiemogelijkheden zijn voor (startende) samenwerkende initiatiefnemers die hun plan om eenzaamheid onder ouderen – op lokaal niveau – aan te pakken in praktijk willen brengen en (verder) willen ontwikkelen. De looptijd en het (maximale) budget hangt onder meer af van de activiteiten die ondernomen worden en van het doel dat de initiatiefnemers willen bereiken. De richtlijnen en (rand)voorwaarden) voor respectievelijk de subsidie ‘Versterking aanpak eenzaamheid – startende lokale initiatieven’ en ‘Versterking aanpak eenzaamheid – bestaande lokale initiatieven’ vindt u in de subsidieoproepen.

Vooraanmelden noodzakelijk voor 12 september 2019
Bent u van plan om uiterlijk 8 oktober 2019 een subsidieaanvraag bij ons te doen? Dan moet u uw subsidieaanvraag voor uw aanpak vóór 12 september 14.00 uur via een online registratieformulier (zie https://www.zonmw.nl/nl/formulieren/vooraanmelding-subsidie-eenzaamheid/ ) bij ons aanmelden. In de vooraanmelding beschrijft u kort wat uw initiatief inhoudt en met wie u samenwerkt. U ontvangt vervolgens van ons per e-mail een link. Via deze link kunt u uw definitieve subsidieaanvraag indienen.
Let op! Vooraanmeldingen die niet vóór 12 september 2019 14.00 uur door ons zijn ontvangen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Meer informatie
In de subsidieoproepen vindt u alle informatie over wat u precies kunt doen met de subsidie, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de beoordelingscriteria. Heeft u na het lezen van de oproep nog vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar eenzaamheid-lzo@zonmw.nl of bellen naar ZonMW het secretariaat Ouderen op telefoonnummer +31 70 349 54 72.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.