Uitnodiging Publieksbijeenkomst 4 juli 2019 ‘Spreken over het levenseinde’

Het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen en Zorgbelang Groningen nodigt u uit voor de bijeenkomst ‘Spreken over het levenseinde’ op donderdag 4 juli 2019

Via de televisie en sociale media komt steeds meer informatie over het levenseinde op ons af. Er lijkt een toenemende behoefte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook in onze eigen provincie signaleren zij een toenemend aantal vragen hierover.
Daarom heeft Netwerk Palliatieve Zorg Groningen een programma ontwikkeld voor een publieksbijeenkomst `Spreken over het levenseinde`. Deze bijeenkomst wordt samen met Zorgbelang Groningen aangeboden.

Onderwerpen die aan bod komen
Hoe kijkt de maatschappij aan tegen mensen die niet meer beter worden? En hoe kijkt u daar zelf tegen aan? Gaat u door tot het bittere einde of is opgeven een optie? Hoe zou u willen dat met u wordt omgegaan?

Weet uw familie wat u in een dergelijke situatie wel of niet wil? Heeft u uw wensen ooit besproken en op papier vast gelegd? Is er wat te kiezen?
Weet u wat palliatieve zorg is en wat zorgverleners voor u kunnen betekenen?
Wat betekenen termen als niet-reanimeren, palliatieve sedatie en euthanasie?
Graag willen zij het programma in een pilotbijeenkomst voorstellen en bespreken. Met elkaar kunnen zij het programma aanpassen, zodanig dat het geschikt is het aan de achterban aan te bieden.

Voor wie?
De ochtend is daarom bedoeld voor bestuurders/voorzitters en leden van verenigingen/ouderenbonden, cliëntenorganisaties en andere belangenbehartigers.

Datum en locatie
Donderdag 4 juli 2019
10.00 tot 12.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4, Groningen.

Meer informatie en aanmelden
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wel graag even aanmelden door te mailen naar: academie@zorgbelang-groningen.nl
Wanneer u zich aanmeldt, maar onverhoopt niet kunt komen, geef dit dan tijdig door of probeer een vervanger te vragen. Meer informatie op
https://www.zorgbelang-groningen.nl/academie_zorgbelang

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.