Wil je iets betekenen voor ouderen vanuit hun eigen perspectief? Vacature Coördinator Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen is in 2018 door de minister van VWS ingesteld om de stem van ouderen op nationaal niveau te vertolken. Praten mét ouderen, niet óver ouderen is het motto. De Raad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.
De Raad wordt ondersteund door een coördinator die nauw samenwerkt met de voorzitter.

De coördinator werkt zelfstandig, is de linking pin tussen enerzijds de Raad van Ouderen en anderzijds de regionale ouderennetwerken, ouderenorganisaties, het consortium BeterOud, het ministerie van VWS en andere stakeholders.

De taken van de Raad zijn:

  • Agenderen van de meest actuele en relevante thema’s vanuit het perspectief van ouderen
  • Uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken voor ouderen
  • Leggen van de verbinding met regionale achterbannen en landelijke organisaties van ouderen
  • De belangrijkste opdracht van de Raad is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de minister van Langdurige Zorg en Sport.
  • Daarnaast zijn de leden meewerkend lid van een regionale delegatie of landelijke organisatie en brengen de adviezen onder de aandacht van hun achterban.
  • Kenmerkend voor de werkwijze van de Raad is dat zij adviseren op basis van ervaringen die zij opdoen in hun netwerken.
  • De Raad benut eveneens beschikbare wetenschappelijk onderzoek en actuele beleidsontwikkelingen om de adviezen bruikbaar te maken voor de minister.

Lees meer: https://www.beteroud.nl/actueel/nieuws/vacature-coordinator-raad-van-ouderen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.