Woensdag 30 oktober 2019 – Ingrid Keestra over Mantelzorg – zorgen voor uw naaste bij ouderen en mensen met geheugenstoornissen en dementie

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Ruim 4 miljoen Nederlanders bieden informele hulp aan familieleden, buren of vrienden.
Het aantal ouderen neemt toe. Daarbij neemt het aantal mensen met geheugenstoornissen en dementie ook toe. Ouderen bereiden zich steeds meer voor op hun eigen toekomst. Ouderen – en dus ook mensen met geheugenstoornissen of dementie – blijven steeds langer thuis wonen. In de samenleving wonen en leven zij met anderen. Wat betekent dat “samen” en wat kunnen wij samen voor elkaar betekenen?
Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig.
Wat betekent dat voor u als mantelzorger; voor u als echtgenoot, dochter of zoon ? En, hoe werkt u samen met de professionele zorg? Wat kunt u van hen verwachten? En, waar kunt u als mantelzorger zelf terecht voor uw vragen en zorgen? Denkt u als mantelzorger ook aan u zelf zodat het voor u niet te veel gaat worden?
Ingrid Keestra is al meer dan 13 jaar mantelzorger voor haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft. Zoals veel mantelzorgers moest ze met vallen en opstaan haar weg vinden in de wereld van de dementie.
Met Mantelzorg der Liefde schreef ze een gids voor mantelzorgers vol praktische tips, interviews en persoonlijke ervaringen. In liefdevolle anekdotes vertelt Ingrid hoe het is om te zorgen voor een dierbare met dementie, en geeft ze adviezen over hoe je ook voor jezelf de zorg dragelijk kunt houden.
Datum en tijd – Woensdag 30 oktober 2019 – Aanvang 19.00 uur.
Locatie – Bioscoop FORUM GRONINGEN aan het Hereplein 73  in Groningen.
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten van dementie en mantelzorg. Voor mensen met dementie en hun familie; verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, studenten, medewerkers in een WIJ-team of sociaal wijkteam die in de thuissituatie of woonvoorzieningen zoals verpleeghuizen te maken hebben met mantelzorgers.
Lees meer in de uitnodiging  30 oktober 2019 Mantelzorg en dementie
Aanmelding via letsgromantelzorg@outlook.com . Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Mantelzorg en demente – Lets Gro – 30 oktober 2019
Meer info ook op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/agenda/ en  https://letsgro.nl/event/mantelzorg-en-dementie/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Toelichting met informatie over organisaties
Let’s Gro is een inspiratiefestival van 30 oktober – 2 november 2019 in Groningen en gaat over de toekomst van de Stad en Ommeland. Samen denken en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn.
Elkaar laten zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen krijgen in de nabije toekomst. Het thema van Lets Gro 2019 is “together”.
Ook ouderen en binnen deze groep ook mensen met geheugenstoornissen en dementie maken deel uit van de samenleving. Zij blijven langer thuis wonen en willen ook graag in de eigen omgeving kunnen blijven wonen als het thuis niet langer gaat. Meer informatie over Let’s Gro op https://letsgro.nl/ en het gehele programma op https://letsgro.nl/programma
Daarom ook op het Lets Gro festival door, met en voor hen ook aandacht in samenwerking met een groot aantal organisaties. Samen met een groot aantal organisaties die benoemd worden in elke uitnodiging.
Een gevarieerd aantal onderwerpen worden belicht zoals langer thuis wonen (met technologie), kleinschalig wonen in de wijk, mantelzorg en dementie, wat is eigenlijk dementie – weten we er voldoende van, lezing door studenten over onze eigenaardigheden van de Nederlandse cultuur, een scholing in dementievriendelijk kunnen zijn en een ontmoeting bij een gezamenlijke lunch.
Mensen met dementie in Groningen – In 2020 is de provincie Groningen vriendelijk voor mensen met dementie
In de provincie Groningen leven een 10.000 mensen met dementie (in Nederland een 290.000 mensen). Het aantal neemt toe en meer mensen blijven langer thuis wonen. Mensen die actief waren in de samenleving en ook willen blijven meedoen bij een vermoeden van dementie of na de diagnose dementie.
Het helpt als mensen met dementie in de provincie Groningen herkend worden maar ook erkend worden. Op de website informatie over dementie en ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De belangrijke rol van mantelzorgers en de ondersteuning die zij nodig hebben. De organisaties in wonen, welzijn, ontmoeting en zorg. De wet- en regelgeving met de beleidsontwikkelingen. En, hoe ver zijn de Groninger gemeenten met de dementievriendelijke samenleving?
Waarom en van wie is deze website? U kunt dat lezen op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/about/  . Er is elke maand een nieuwsbrief. Meer info op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Belangrijke organisaties voor mantelzorgers, gemeenten en andere belangstellenden in de Provincie Groningen

Platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Meer info op https://www.sphv.nl 

Steunpunt Mantelzorg Groningen
Alle mantelzorgers in de stad Groningen en mantelzorgers die zorgen voor iemand in de stad Groningen kunnen een beroep doen op het steunpunt. Beroepskrachten en vrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg bieden verschillende vormen van ondersteuning. Ze bieden een luisterend oor en zoeken samen met de mantelzorger naar oplossingen voor problemen.
Meer info op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/steunpuntmantelzorg/
Mantelzorg Groningen
Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Ruim 4 miljoen Nederlanders bieden informele hulp aan familieleden, buren of vrienden. Zorg je voor iemand in de provincie Groningen? Mantelzorg Groningen deelt hierover graag informatie.
Meer informatie op  https://mantelzorggroningen.nl/  en een overzicht van alle steunpunten mantelzorg in de Provincie Groningen op https://mantelzorggroningen.nl/adviessteun/lokale-steunpunten Programma overzicht
Mensen met geheugenstoornissen en dementie op het Inspiratiefestival Lets Gro 2019 van 30 oktober – 2 november 2019 – info  23  september 2019
Let’s Gro is een inspiratiefestival van 30 oktober – 2 november 2019 in Groningen en gaat over de toekomst van de Stad en Ommeland. Samen denken en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn. Elkaar laten zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen krijgen in de nabije toekomst.
Het thema van Lets Gro 2019 is “together”. Ook ouderen en binnen deze groep ook mensen met geheugenstoornissen en dementie maken deel uit van de samenleving. Zij blijven langer thuis wonen en willen ook graag in de eigen omgeving kunnen blijven wonen als het thuis niet langer gaat. Daarom op initiatief van Mensen met dementie Groningen op het Lets Gro festival ook aandacht voor hen in samenwerking met een groot aantal organisaties.
NB. Er is 1 activiteit op zondag 3 november 2019.

Programma overzicht en informatie
Op datumvolgorde de onderwerpen en activiteiten. Dit overzicht staat op de website https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/agenda/ en op de website van Lets Gro op https://letsgro.nl/ . U kunt zich nu al rechtstreeks aanmelden via het mailadres dat hierna bij elke activiteit staat vermeld of via de website Lets Gro.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Woensdag 30 oktober 2019  – Aanvang 13.00  uur
Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig wonen als het thuis niet langer gaat
Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als ieder ander mens. Ze willen de draad van hun leven – ondanks de ontwrichtingen – oppakken met hun dierbaren. Blijven wonen in een eigen woning waarin zij zich thuis voelen. Waar nodig ondersteund met zorg totdat het thuis echt niet meer gaat. Hoe kunnen zij langer thuis blijven wonen met technologie en domotica zodat zij zich als mens met dementie ook veilig voelen?
Kunnen mensen met dementie ook in een woonvoorziening met een klein aantal mensen wonen in plaats van dat zij verhuizen naar een grootschalig verpleeghuis?
Hierover gaan we met elkaar in gesprek! Veel informatie over wat mogelijk is, maar ook over waar we naar toe moeten. Wat is daarbij nodig? Daar gaat deze bijeenkomst over!
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor ouderen die nadenken over hun toekomst, ouderen met (lichte) dementie en hun familie, ouderen organisaties, de gemeente Groningen (WIJ-team, beleid, wethouders, gemeenteraad) en overige gemeenten, woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties en mensen die werken in het welzijn en de zorg voor mensen met dementie en overige belangstellenden.
Locatie – Het Dok, Kajuit 4 in Groningen
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Lees meer in de Info en Uitnodiging 30 oktober 2019 Thuis blijven wonen en kleinschalig wonen in eigen wijk voor mensen met dementie
Aanmelding  – Bij het ZIF (Zorg Innovatie Forum) – Bij deze bijeenkomst is aanmelding vooraf verplicht. U krijgt een bevestiging. U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen https://www.andersoud2030.nl/agenda/lets-gro—wonen-en-dementie
Meer info ook op  https://letsgro.nl/event/wonen-en-dementie/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Woensdag 30 oktober 2019 – Aanvang 19.00 uur.
Mantelzorg – zorgen voor uw naaste bij mensen met geheugenstoornissen en dementie
Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Ingrid Keestra is al meer dan 13 jaar mantelzorger voor haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft. Zoals veel mantelzorgers moest ze met vallen en opstaan haar weg vinden in de wereld van de dementie.
Met Mantelzorg der Liefde schreef ze een gids voor mantelzorgers vol praktische tips, interviews en persoonlijke ervaringen. In liefdevolle anekdotes vertelt Ingrid hoe het is om te zorgen voor een dierbare met dementie, en geeft ze adviezen over hoe je ook voor jezelf de zorg dragelijk kunt houden.
Locatie – Bioscoop FORUM GRONINGEN aan het Hereplein 73  in Groningen.
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten van dementie en mantelzorg. Voor mensen met dementie en hun familie; verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, studenten, medewerkers in een WIJ-team of sociaal wijkteam die in de thuissituatie of woonvoorzieningen zoals verpleeghuizen te maken hebben met mantelzorgers.
Lees meer in de uitnodiging   30 oktober 2019 Mantelzorg en dementie
Aanmelding via letsgromantelzorg@outlook.com . Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Mantelzorg en demente – Lets Gro – 30 oktober 2019
Meer info ook op  https://letsgro.nl/event/mantelzorg-en-dementie/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderdag 31 oktober 2019 – Aanvang 19.00 uur
Iedereen dementiewijs – Wat is vergeetachtigheid en dementie? Wat betekent dat voor mensen met dementie, hun gezin, familie, vrienden en de omgeving van mensen met dementie?
De nieuwe lezing/presentatie Iedereen Dementiewijs van Paul Jansen waar in korte tijd alles langs komt “wat iedereen moet weten over dementie” op een manier die “iedereen begrijpt”. De 8 inzichten van Dr. Anneke van der Plaats  komen aan de orde. Vooral de bewustwording dat mensen met dementie “niet in ons hier en nu” leven maar in “hun eigen hier en nu” is een eyeopener.
Als we het over kunnen omgaan met mensen met dementie hebben, is het vooral aan ons om ons zelf  te kunnen verplaatsen in hun “hier en nu” en niet dat van ons.. “ Als je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is, voor mensen met dementie.
Locatie – Het Dok, Kajuit 4 in Groningen
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over dementie. Ook voor mensen met dementie en hun familie, verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, medewerkers in een WIJ-team of sociaal wijkteam, studenten en voor personeel in winkels en bedrijven.
Lees meer in de uitnodiging  Uitnodiging 31 oktober 2019 Iedereen dementiewijs
Aanmelding via letsgrodementiewijs@outlook.com . Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Dementiewijs – Lets Gro – 31 oktober 2019
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/bent-u-dementiewijs/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderdag 31 oktober 2019 – Aanvang 10.30 uur
Interactieve bijeenkomst over onze Nederlandse cultuur
Vanuit de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan geeft een student op donderdag 31 oktober van 10.30 tot 11.30 uur een interactief college vanuit de culturele antropologie in de Breinbieb van de Bibliotheek De Wijert van Forum Groningen, Van Ketwich Verschuurlaan 100 in Groningen. Daarbij wordt u van harte uitgenodigd om mee te kletsen en te denken.
Wat is typisch Nederlands? Droeg u bijvoorbeeld vroeger klompen? En houdt u van een kroketje uit de muur? Ook neemt de student-docent u middels schilderijen mee naar het verre oosten.
Het kleine eigenwijze landje Nederland heeft heel wat zaken, gewoontes en dingen die je met recht tot ‘typisch Nederlands’ kunt bestempelen. Sommige onderwerpen zijn uniek voor Nederland, andere komen ook elders voor maar zijn wel typerend voor Nederland, de Nederlandse cultuur en Nederlanders zelf.
Lees meer in de  Uitnodiging 31 oktober 2019 Onze Nederlandse cultuur
Locatie – Breinbieb van de Bibliotheek De Wijert van Forum Groningen, Van Ketwich Verschuurlaan 100 in Groningen.
Aanmelding via info@groningerforum.nl t.a.v. Marieke Hopma. Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Breinbieb – Lets Gro – 31 oktober 2019
Maximum aantal deelnemers is 25 personen.
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/oud-geleerd-jong-gedaan/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderdag 31 oktober 2019 – Aanvang 15.00 uur
Dementievriendelijke samenleving – Theater van verheldering – Korte sketches uit het dagelijks leven van mensen met dementie.
Mensen voelen soms zich ongemakkelijk als ze iemand met dementie ontmoeten.
Maar met de juiste kennis en vaardigheden blijkt omgaan met iemand met dementie in de praktijk veel gemakkelijker te zijn.
Er is informatie beschikbaar zoals herkennen van signalen van dementie en tips, scholing en training om goed om te kunnen gaan met mensen met dementie.
Aan de hand van korte alledaagse scènes wordt u meegenomen in de wereld van dementie door Wycher van den Bremen en Ina Holtrop.
Lees meer in de uitnodiging de Uitnodiging Dementievriendelijk en de praktijk van alledag 31 oktober 2019
Locatie – Het Dok, Kajuit 4 in Groningen
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Voor wie – Deze bijeenkomst is met name voor personeelsleden en vrijwilligers van de WIJ-teams en personeelsleden gemeente Groningen en overige belangstellenden uit de “WIJ- wijken” of “Stadsdelen” in de gemeente Groningen. Daarbij bijv. ook woonconsulenten van woningcorporaties en vrijwilligers van buurtverenigingen. Belangstellenden uit andere gemeenten worden op een wachtlijst geplaatst en kunnen deelnemen als er plaats blijkt te zijn.
Aanmelding via letsgrotheatervanverheldering@outlook.com . Daarbij kunt u in de onderwerp regel vermelden: Theater van verheldering – Lets Gro – 31 oktober 2019.
Maximum aantal deelnemers is 50 personen.
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/dementievriendelijke-samenleving/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zondag 3 november 2019 – Aanvang 11.00 uur
Een lunch voor mensen met geheugenstoornissen of dementie en hun mantelzorgers bij Oud Cuisine – Komt u ook?
Zondag 3 november zorgt Oud Cuisine voor een lunch voor ouderen met geheugenstoornissen of mensen met dementie en hun mantelzorgers of vrienden. Het water liep jong én oud  uit de mond bij de eerste editie van Oud Cuisine in de Eeterie De Globe. Daarom nu elke eerste zondag van de maand vanuit Oud Cuisine een ontmoeting. Op zondag 3 november specifiek aandacht voor mensen met geheugenstoornissen of dementie.
Lees meer in de uitnodiging  3 november 2019 Lunch bij Oud Cuisine
Voor wie – De lunch is voor mensen met geheugenstoornissen en mensen met dementie die elk 1  mantelzorger (partner, kind of familielid) of vriend of kennis meenemen. Als er geen mantelzorger of vriend is bij alleenstaanden, dan kunt u dat bij uw aanmelding melden. Er zal dan geprobeerd worden iemand anders te vinden die met u mee kan gaan.
Locatie – Eeterie De Globe Akerkhof 22 in  Groningen
Aanmelding via oudcuisine@gmail.com .
Meer informatie op https://letsgro.nl/event/ontmoeting-en-lunch/ en over Oud Cuisine op Facebook https://www.facebook.com/Oud-Cuisine-464445054117085/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Overige informatie
Meer informatie over Lets Gro op https://letsgro.nl/ en e-mail welkom@letsgro.nl
Meer informatie over Mensen met dementie Groningen op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/ en mail info@mensenmetdementiegroningen.nl .
Dit overzicht met vermelding van alle betrokken organisaties staat op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/agenda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.