Woensdagmiddag 30 oktober 2019 Bijeenkomst – Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig wonen in de eigen wijk of het dorp

We worden allemaal ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. We willen eigenlijk niet naar verpleeghuizen maar in de eigen omgeving blijven wonen.
En, als het echt niet mee gaat, dan in de eigen buurt of wijk of dorp in kleinschalige vormen van wonen met voldoende ondersteuning en zorg.
We gaan op deze bijeenkomst met elkaar in gesprek over thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig wonen als het thuis niet langer gaat. Er is veel informatie over wat mogelijk is, maar ook over waar we naar toe moeten. Wat is daarbij nodig? Daar gaan we tijdens deze bijeenkomst mee aan de slag.
Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als ieder ander mens. Ze willen de draad van hun leven, ondanks de ontwrichtingen, oppakken met hun dierbaren. Blijven wonen in een eigen woning, waarin zij zich thuis voelen met waar nodig ondersteuning tot het echt niet meer gaat, hoort daarbij. Hoe kunnen zij langer thuis blijven wonen met technologie en domotica, zodat zij zich als mens met dementie ook veilig voelen en de familie zich minder zorgen hoeft te maken?
Er zullen verschillende vragen aanbod komen tijdens deze bijeenkomst, waaronder:
• Kunnen mensen met dementie ook in een woonvoorziening met een klein aantal mensen wonen in plaats van verhuizen naar een grootschalig verpleeghuis?
• Wat is het alternatief voor het verpleeghuis?
• Wat is het beleid van onder andere gemeenten en woningcorporaties?
• Wat zijn praktische instrumenten op het gebied van wonen en technologie voor ondersteuning van zelfstandig wonen en eigen regie van ouderen?
• Hoe kun je samen wonen en leven in een gemeenschap waarbij mensen elkaar ontmoeten en helpen?
• Wat voor mogelijkheden hebben kleinschalige woonzorglocaties, zorghuizen of thuishuizen voor mensen met dementie: 5 of 20 bewoners per woonvoorziening?
Met bijdragen van
De wethouder Gemeente Groningen, woningcorporaties, Generatiethuis en ZorgThuis Noorderpoort, Knarrenhof, Waardig Wonen, Dagelijks Leven en Zorghuizen Noord-Nederland.
Voor wie is deze bijeenkomst?
Deze bijeenkomst is voor ouderen die nadenken over hun toekomst, ouderen met (lichte) dementie en hun familie, ouderenorganisaties, de gemeente Groningen (WIJ-team, beleid, wethouders, gemeenteraad) en overige gemeenten, woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties en mensen die werken in het welzijn en de zorg voor mensen met dementie en overige belangstellenden.
Datum en tijd
Woensdagmiddag 30 oktober – Inloop 13.00 uur; eindtijd 17.00 a 17.30 uur
Locatie
Het Dok – Kajuit 4 – Groningen
(parkeren is mogelijk; goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Aanmelding 
Bij het ZIF (Zorg Innovatie Forum) – Bij deze bijeenkomst is aanmelding vooraf verplicht. U krijgt een bevestiging. U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen https://www.andersoud2030.nl/agenda/lets-gro—wonen-en-dementie
Overige informatie
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/wonen-en-dementie/  en https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/agenda/ met een overzicht
“Mensen met geheugenstoornissen en dementie op het Inspiratiefestival Lets Gro 2019 van 30 oktober – 2 november 2019”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.