Brief Raad van Ouderen naar informateur Plasterk – Ouderen spreken zich uit en doen mee

De Raad van Ouderen heeft een open brief naar Informateur Plasterk gestuurd om aandacht te vragen voor de uitdagingen en kansen die er liggen in de vergrijzende samenleving.
De Raad benadrukt dat jong en oud elkaar nodig hebben. Het toenemend aantal ouderen heeft (financiële) gevolgen voor de samenleving en voor de zorg. Het aantal ouderen biedt ook kansen voor het welzijn van jong en oud. Bijvoorbeeld door de rol die ouderen vervullen als vrijwilliger of omdat zij actief blijven in het arbeidsproces.
Daarnaast vraagt de Raad van Ouderen aandacht voor de diversiteit onder ouderen. Er zijn grote verschillen in gezondheid en gezondheidsvaardigheden, in de leefsituatie, middelen van bestaan en etnische en religieuze afkomst. Maar wat de verschillen ook zijn, iedere oudere telt mee. De Raad vraagt het nieuwe kabinet om er in beleid en regelgeving voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. De Raad vindt het belangrijk dat het kabinet oog heeft voor de bijdrages die ouderen leveren aan de maatschappij. Denk aan het oppassen op (klein)kinderen, als mantelzorger, als vrijwilliger bij allerlei maatschappelijke organisaties en zorg instellingen en natuurlijk door langer betaald of onbetaald door te werken.
Voor de kwetsbare ouderen bepleit de Raad van Ouderen specifieke maatregelen zoals voldoende passende woonvormen voor ouderen, goede ondersteuning van mantelzorgers, inclusieve wijken en toegankelijke voorzieningen, ook digitaal. Over al deze onderwerpen heeft de Raad eerder adviezen aan de minister van VWS uitgebracht.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de bestaanszekerheid van alle ouderen – ook ouderen met een migratieachtergrond. Armoede tast het welzijn en de gezondheid aan dus de Raad vraagt het kabinet oog te hebben voor de gevolgen van de gestegen energieprijzen, het AOW-gat en het wegvallen van toeslagen.
Om ouderen in staat te stellen te blijven meedoen in de samenleving is het van vitaal belang om te zorgen dat ouderen voldoende digitaal vaardig zijn, of dat er hulp of alternatieven beschikbaar blijven.
De Raad van Ouderen laat de stem van alle ouderen klinken en wil dit blijven doen. Ook voor de nieuwe kabinetsleden. Niet alleen via gevraagde en ongevraagde adviezen aan de minister, ook via de podcastserie “ouderen spreken zich uit” te beluisteren via alle bekende kanalen.
Lees meer in de brief Brief Raad van Ouderen aan informateur Plasterk – Iedereen telt mee in de vergrijzende samelnleving – januari 2024
U kunt ook de brief aan de informateur vorige kabinetsformatie nog eens nalezen Brief-Raad-van-Ouderen-aan-de-informateur-april-2021 (1)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.