Dorpsondersteuners als dorpseigen, vertrouwd gezicht en aanspreekpunt – ook bij het behouden van de zorg in de dorpen

Door het wegvallen van voorzieningen in Groninger dorpen, welke naast een praktische functie ook een sociale functie hebben, ontstaat er een noodzaak om meer en meer een beroep op elkaar te doen. Op vele plekken in de provincie ontstaan vanuit de bewoners initiatieven om elkaar te helpen, te ondersteunen en met elkaar contact te blijven. De onderlinge informele ondersteuning neemt in deze zorgzame dorpen toe. Daarmee wordt ook bereikt dat mensen die zijn aangewezen op (langdurige) zorg langer thuis in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en leven.

Een dorpsondersteuner werkt in opdracht van het dorp en is hét vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor bewoners met hulpvragen en koppelt deze aan een vrijwilliger die hulp kan bieden, óf aan een professionele organisatie. De rol van de dorpsondersteuner kan per dorp verschillen; in dorpen met lokale initiatiefnemers ligt de rol meer in het verstevigen en verbinden van de vrijwilligersinitiatieven met de formele zorg en ondersteuning. In dorpen waar dit nog pril is ligt de rol meer in het in beweging krijgen van initiatiefnemers. Dorpen geven hun eigen couleur locale aan de functie.
Onderdendam heeft in oktober 2018 een vacature opengesteld waarin zij opzoek zijn naar een enthousiaste Dorpsondersteuner. De functie van een Dorpsondersteuner is nog vrij nieuw en vraagt dus om een pioniersrol, een spin in het web.
Lees meer over de Dorpsondersteuner én vind de vacature op de
https://groningerdorpen.nl/nieuws/dorpsondersteuners-als-dorpseigen-vertrouwd-gezicht-en-aanspreekpunt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.