Een 100 inwoners uit de gemeenten Bedum, De Marne, De Marne en Eemsmond zijn na 8 november 2018 nog beter “Op weg naar een Dementievriendelijk Hogeland”

Publieksvoorlichting op 8 november 2018 in Het Trefcentrum in Bedum waar een 100-tal aanwezigen informatie kregen hoe in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gewerkt wordt aan een dementievriendelijk gemeenschap “Op weg naar Het Hogeland”. Het Hogeland is de naam van de nieuwe gemeente ingaande 1 januari 2019 na de verkiezingen in november 2018. Het viel op dat vanuit alle gemeenten mensen aanwezig waren. Bij de binnenkomst viel al op dat de bezoekers veel belangstelling hadden voor de informatiemarkt waaruit blijkt dat er al veel organisaties actief zijn om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen.

De film “Mijn hoofd in jouw handen” liet op indringende wijze zien hoe mensen met dementie en hun mantelzorgers hun dagelijks leven inhoud geven als er sprake is van dementie. De worsteling met het levens, het verdriet maar ook de leuke momenten maakten indruk en waren herkenbaar voor de aanwezigen.

Wethouder Marc Verschuren gaf aan dat de 4 afzonderlijke gemeenten nu geen beleid mogen vaststellen en uitvoeren omdat de gemeenten in een fusieproces zitten. In 2019 zal de nieuwe gemeente eerst het gezondheidsbeleid Het Hogeland inhoud en vorm moeten geven. Het betekent echter niet dat er nu in de praktijk geen aandacht wordt besteed aan mensen met dementie. De WMO-consulenten hebben oog voor mensen met dementie en zoeken de verbinding met de casemanagers dementie of verpleegkundigen en de huisartsen. Het publiek gaf hen een applaus als waardering ! Ook zijn er zorginitiatieven waar ook mensen met dementie bij betrokken zijn of ondersteuning vanuit het mantelzorgsteunpunt. Het symposium is daarom een mooie opmaat voor een dementievriendelijk Het Hogeland; we gaan dan aan de slag !

Vervolgens een forum met organisaties en mensen die in de praktijk veel met ouderen en mensen met dementie te maken hebben.

In het forum ook de SPAR. Het beleid van de SPAR is dat bij het maken van de roosters voor de kassières al rekening wordt gehouden met “tijd voor aandacht”. In de winkels komen meer oudere mensen die wel eens vergeetachtig zijn; in de praktijk geen problemen omdat de familie ook bekend is. Een wijkagent gaf aan dat het belangrijk is signalen goed te herkennen zodat mensen niet van diefstal worden beschuldigd. Ter plekke werd een scholing aan de wijkagenten aangeboden.

De praktijkondersteuner van een huisarts hield een pleidooi voor laagdrempelige ontmoetingspunten. Vanuit het publiek werd een pleidooi gehouden om de dagactiviteiten gemeentegrenzen overschrijdend aan te bieden zodat er meer keuze is.

Een echtpaar met een partner met dementie vertelde dat zij bij het inrichten van een nieuwe woning ook rekening hebben gehouden met de veiligheid zoals voldoende ruimte en een telefoon met een soort van GPS er in. Zij gaven aan dat zij ook met dementie nog gewoon mee blijven doen. De man wilde graag een “schaatsmaatje” omdat hij “vroeger” al veel schaatste ; dezelfde avond zijn daar afspraken over gemaakt !

Mantelzorgondersteuning werd toegelicht. De WMO-consulenten gaven aan de weg goed te vinden en ook vanuit de WMO de grenzen op te zoeken om maatwerk te kunnen geven. Regelgeving blijft echter regelgeving.

Een ergotherapeute wist met een aantal voorbeelden het werk van haar en haar collega te benoemen: “ons dagelijks werk is CHILLEN; we maken het thuis gemakkelijker en veiliger !!”.

De rol van de casemanager werd nog eens goed toegelicht; ook dat er recht op een casemanagement dementie is. De vrijwilligersorganisatie gaf aan “we doen hier heel gewoon over; als iemand niet meer de troefkaarten in het kaartspel weet, dan vinden we iets anders voor hem. We zijn en kleine gemeenschap waar mensen voor elkaar zorgen !!”.

Het publiek gaf daar op aan dat het belangrijk is dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en leven. Een aantal aanwezigen zagen ook vanuit hun dagelijks leven dat mensen met dementie gemeden werden ( “toch niets aan; hij begrijpt ons niet meer; voortdurend herhalen over zijn leven wat we al vaak gehoord hebben”. Heel herkenbaar voor anderen die aangaven daar hun weg wel in gevonden te hebben: “je kunnen verplaatsen in de ander valt niet mee maar vaak is er wel een “bruggetje” om toch zelf ook met een goed gevoel weer naar huis te gaan na een bezoek thuis of verpleeghuis.

Met dit symposium over dementie en de samenleving heeft Mensenwerk Hogeland (Tinten Welzijnsgroep) samen met de 4 gemeenten, het Netwerk Dementie Groningen en de beide Alzheimer Cafés (Alzheimer Nederland afdeling Groningen) ervoor gezorgd dat Het Hogeland er klaar voor is om in 2019 nog meer dementievriendelijk te worden.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.