Geestelijke verzorging en aandacht voor zingevingsvragen wordt vergoed in de thuissituatie

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven – kunnen in 2019 een beroep doen op een geestelijk verzorger. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (CDA, Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis.

Diepere zaken in het leven
Volgens het LOC (oktober 2018): “Steeds minder Nederlanders zijn lid van een kerk of andere levensbeschouwelijke organisatie. Door de individualisering is het lastiger om over de diepere zaken in het leven te praten. Juist nu meer mensen met zwaardere zorg thuis blijven wonen is de aandacht voor levensvragen en zingeving nog belangrijker geworden. Mensen zitten alleen thuis en kunnen geen beroep meer doen op een geestelijk verzorger. In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat bewoners in zorginstellingen geestelijke verzorging kunnen krijgen. Maar thuiswonenden krijgen dat niet.”

Doorbraak
De injectie van 25 miljoen is een enorme doorbraak, aldus de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ) die al jaren pleit voor vergoeding in de thuissituatie. VGVZ-secretaris Guido Schürmann, geestelijk verzorger in het Haaglanden Medisch Centrum: “De behoefte aan geestelijke verzorging houdt niet op bij de drempel van een zorginstelling, zeker nu steeds meer mensen thuis ziek zijn, oud worden en sterven. Ook daar worstelen mensen met levensvragen: hoe leef je verder na een slechte diagnose? Wat maakt het leven nog de moeite waard als je oud wordt en behoeftig? Vragen waar iemand thuis lang niet altijd alleen of met zijn naasten uitkomt.”

Structureel borgen via de Netwerken Palliatieve Zorg
De 25 miljoen wordt de komende twee jaar verspreid via de Netwerken Palliatieve Zorg. De Netwerken gaan nauw samenwerken met centra voor levensvragen, die met behulp van deze financiële injectie in steeds meer gemeenten/regio’s tot stand zullen komen. Vanuit die centra staan geestelijk verzorgers in direct contact met andere hulpverleners, zoals huisartsen, thuiszorg, welzijnswerk en vrijwilligers. Op verzoek van de VGVZ gaat het om een tijdelijke financieringsroute die nauwlettend wordt gemonitord door een platform, waarin veldpartijen als seniorenorganisaties en landelijke spelers op het gebied van palliatieve zorg zitten. Doel is dat er vanaf 2021 een stevige basis is om geestelijke verzorging in de thuissituatie structureel te borgen.

10 miljoen over 2018
In het regeerakkoord staat 35 miljoen voor geestelijke verzorging/levensbegeleiders gereserveerd. De brief geeft uitsluitsel over 25 miljoen voor de jaren 2019 (10 miljoen), 2020 (10 miljoen) en 2021 (5 miljoen structureel). De VGVZ is blij met de aanzienlijke investering, maar maakt zich wel zorgen over de 10 miljoen die in het regeerakkoord voor 2018 gereserveerd is en nu niet besteed lijkt te worden. Zij gaan daarover met het ministerie in gesprek.

Voor iedereen op elk moment in het leven
Het is essentieel dat geestelijke verzorging niet alleen beschikbaar is in de laatste levensfase. Het ministerie van VWS erkent dat gelukkig ook. Zingevingsvragen spelen namelijk op allerlei momenten als het alledaagse leven wordt doorkruist: zoals (chronische) ziekte, ouderdom, handicaps, verlies en rouw. Religie kan daarbij een rol spelen, maar dat hoeft niet. Geestelijke verzorging is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie over levensvragen en zingeving
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt ondersteuning bij het omgaan met levensvragen van ouderen in zorg en welzijn. Informatie op
https://www.zorgvoorbeter.nl/kennis-delen/netwerk-levensvragen-ouderen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.