Het Ministerie VWS wil met u in dialoog – Digitale raadpleging Ouder Worden 2020-2040 – Wat vindt u belangrijk !

Het Ministerie VWS wil met u in dialoog. U kunt tot medio maart uw bijdrage geven.

Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia behoorlijk toe. Dit stelt volgens VWS ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. Door het ministerie van VWS is de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 opgesteld als document om de mogelijkheden daartoe te verkennen. Zij gaan graag met u in dialoog over deze mogelijkheden en nodigen u uit om deel te nemen aan de digitale raadpleging.
De focus van deze nota ligt op ouder worden en ouderenzorg in de wijk en verpleeghuis. Dus op wat de oudere zelf kan en doet in de eigen omgeving of zorgomgeving. Dat betekent dat de netwerkzorg rondom ouderen, inclusief de huisarts wel wordt meegenomen in dit verhaal, maar bijvoorbeeld de medisch specialistische zorg niet.

Menukaart beleidsopties – Dit document is geen visie van het kabinet. Het is ook geen visie van het ministerie van VWS. Het bevat zelfs geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Dit document is een ‘menukaart’ van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid. Het document bevat ook niet alleen maar maatregelen waarover men enthousiast kan worden; het document bevat ook een aantal pijnlijke maatregelen. Wellicht zijn ook zulke maatregelen nodig om de zorg voor ouderen ook in de toekomst te kunnen blijven bieden.

Dialoog tot medio maart
Tot medio maart wil VWS met u in dialoog. Wat is er nodig? Wat is urgent? Wat moet in ieder geval geregeld worden? Wat wordt in de aangeboden beleidsopties nog gemist? Waar moeten we beginnen? U kunt uw input in elk geval geven via een vragenlijst. In maart rondt VWS het document af, zodat het input geeft voor de vorming van het Regeerakkoord van een volgend kabinet.
Na het afronden gaat VWS de gesprekken met u vervolgen om samen tot de goede uitwerking van een beleidsagenda te komen. Hoe is nog niet bekend. De toekomstige zorg van ouderen is namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid; daar heeft iedereen een rol in.

Meer informatie in de Dialoognota ouder worden 2020-2040 VWS Februari 2021
De enquête vragenlijst vindt u op https://www.waardigheidentrots.nl/ouderworden2040

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.