Mantelzorgbeleid Gemeente Groningen en Ministerie VWS

Mantelzorgbeleid Gemeente Groningen

Mantelzorgers zullen de druk op hen steeds meer gaan voelen. Hiervoor moet de positie van mantelzorgers versterkt worden, moet mantelzorg vanuit wetten, uitvoering en maatschappij de zorg voor je naaste beter mogelijk gemaakt worden. Én moet er meer geïnvesteerd worden in preventie en respijt.
Op gemeentelijk niveau – Gemeente Groningen bijvoorbeeld – staat de Mantelzorgnota ‘Van onschatbare waarde’ op de agenda. De nota gaat over het mantelzorgbeleid 2023 – 2026 in de gemeente Groningen. De gemeente wil aan mantelzorgers (meer) ondersteuning bieden die aansluit op wat zij nodig hebben. In de nota beschrijft de gemeente hoe ze dat wil doen. Platform Hattinga Verschure – https://sphv.nl – heeft feedback kunnen geven op de mantelzorgnota. De strekking hiervan is: ze zijn enthousiast over alle voornemens, maar zien graag hoe deze gerealiseerd gaan worden. Kortom: er is werk aan de winkel!
Lees de nota Gemeente Groningen – Van Onschatbare waarde De sociale basis actielijn Mantelzorg 2023-2026

Mantelzorgagenda 2023 – 2026 Ministerie VWS – concrete stappen om de positie van mantelzorgers te versterken
Vrijdag 7 juli 2023 is de Mantelzorgagenda 2023 – 2026 van het Ministerie van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze agenda staat een aantal concrete acties, die gaan helpen om de positie van mantelzorgers te versterken. MantelzorgNL – https://www.mantelzorg.nl – heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de agenda. Lees meer in Mantelzorgagenda 2023-2026 en De sociale basis  en Onderzoek naar de effectiviteit van mantelzorgondersteuning

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.