Ondersteuning mensen met dementie in de Provincie Groningen

Het is niet voor iedereen eenvoudig de weg te vinden in de regelingen wonen, welzijn en zorg. Elke gemeente heeft wel een “infoloket” of “sociaal team” of “WIJteam”.
In de rubriek “Ondersteuning mensen met dementie” in de nieuwsbrief MensenMetDementieGroningen staat met ingang van het OKTOBER-nummer informatie over onafhankelijke cliënt ondersteuning, casemanagement dementie en ondersteuning mantelzorgers. Algemene informatie, aanbieders en praktijkvoorbeelden.

De nieuwsbrief met tips uit de praktijk, de mens en dementie, beleid, mantelzorg en veel bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te kunnen gaan, wordt verzonden in een oplage van 1.200 elke maand verzonden naar organisaties en personen in de Provincie Groningen (90 pct.) en daarbuiten ( 10 pct.). U kunt zich hier op (gratis) abonneren via https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/contact
De nieuwsbrieven vindt u op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/nieuwsbrief-mensen-met-dementie-in-groningen

Onafhankelijke cliënt ondersteuning

Zorgkantoor Menzis

De onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.
Informatie Zorgkantoor Menzis met ook een overzicht van de OCO’s https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning

Thuis in Cliëntondersteuning

Deze helpt mensen bij vragen over WMO, WLZ en Mantelzorg. Door hun brede dienstverlening kunnen zij mensen die te maken krijgen met verschillende zorgdomeinen (jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen), volledig ondersteunen. Zij zijn onafhankelijk, professioneel en helpen met persoonlijke aandacht. Informatie met de namen provincie Groningen op https://www.thuisinclientondersteuning.nl/clientondersteuners-wlz-wmo-en-mantelzorg

Casemanagement dementie
Er zijn diverse namen en begrippen. Soms heeft iemand de functie casemanager dementie maar het komt ook voor dat bijv. een verpleegkundige ook de taak casemanagement dementie heeft naast andere werkzaamheden. Ook de naam dementieverpleegkundige komt voor.
Een casemanager dementie is een verpleegkundige of maatschappelijk werker die speciaal is opgeleid op het gebied van dementie. De belangrijkste taak is het begeleiden van de persoon met dementie en de mensen die dichtbij deze persoon staan. De begeleiding kan gaan over het omgaan met de gevolgen van de ziekte, zoals moeilijk gedrag of problemen met praktische zaken. U krijgt informatie over de verloop van het ziektebeeld, wat u kunt verwachten in de toekomst en hoe u zich daarop kunt voorbereiden. Ook helpt de casemanager met het organiseren van de zorg. Het kan zijn dat er huishoudelijke hulp of wijkverpleging nodig is. Als de dementie vordert is soms dagopvang een mogelijkheid. Zodoende kan de partner van de persoon van dementie even op adem komen. Zo zijn er nog veel meer voorzieningen en diensten waar de casemanager kennis van heeft. U krijgt hierover advies en kunt overleggen wat u zelf nog wilt doen en wat de casemanager voor u kan regelen.
Informatie bij de thuiszorgorganisaties; hier kunt u rechtstreeks bij terecht. Bij Team 290 gaat de aanmelding via verwijzing van uw huisarts.

Ondersteuning mantelzorgers

Naast de steunpunten mantelzorg zijn er ook mantelzorgmakelaars en andere organisaties die ondersteuning kunnen bieden.

Steunpunten Mantelzorg in de Provincie Groningen

De Steunpunten Mantelzorg bieden praktische hulp en emotionele steun in alle gemeenten in de Provincie Groningen. Voor persoonlijke informatie en advies, bijeenkomsten en informatie over de waardering voor mantelzorgers in uw gemeente. Waar en door wie vindt u vast via het overzicht Steunpunten Mantelzorg in de Provincie Groningen 7 januari 2022

Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar is dé professional die mantelzorgers helpt met alle regeltaken rond de zorg. Daarbij gaat het over de mantelzorg zelf, maar ook over hoe je dat kunt combineren met werk en/of andere verplichtingen. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Wat moet er geregeld worden? En hoe houd je als mantelzorger tijd over voor broodnodige sociale contacten en ontspanning? De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie. Informatie op https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.