Ouderendelegaties in Nederland vragen de kabinetsinformateur aandacht te geven aan de rol en betekenis van de ouderen

In de sterk vergrijzende samenleving is ouderen -participatie enorm belangrijk en daar houden de ouderennetwerken in Nederland zich dan ook mee bezig. De stem van ouderen is er één die gehoord moet worden! Niks over ouderen, zonder ouderen.

Ouderen willen invloed uitoefenen op, en betrokken zijn bij beslissingen en initiatieven die hun leven beïnvloeden. Praat dus mét in plaats van óver ouderen. Netwerken faciliteren de ouderen om hun onmisbare kennis, ervaring en expertise te blijven inzetten in de samenleving.

Vanuit de Ouderendelegaties nemen ouderen uit alle provincies deel aan de Raad van Ouderen (RvO) en geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van VWS. In 2020 bracht de RvO adviezen uit over de Coronacrisis, ICT, en de laatste levensfase. De minister heeft advies gevraagd over drie thema’s: eenzaamheid, langer thuis wonen en wonen in een verpleeghuis.

Lees meer in de Brief aan Kabinetsformateur – Ouderendelegaties Nederland – 29 april 2021  en de informatie over de ouderendelegaties in de Factsheet Ouderendelegaties Nederland – tbv kabinetsformateur

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.